Asukkaalle

Mitä muutoksella tavoiteltiin?

Uudistuksen keskeisenä tavoitteena oli taata suomalaisille laadukkaat ja tasavertaiset palvelut myös muuttuvan maailman haasteissa. Haasteita ovat muun muassa teknologinen kehitys, ilmastonmuutos ja väestön ikääntyminen.

Uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalveluista olisi vastannut maakunta eikä oma kunta. Tavoitteena oli, että palveluita on saatavilla nykyistä tasaveroisemmin kaikille: lapsille, nuorille, työikäisille ja vanhuksille. Kansalaisella olisi nykyistä laajempi oikeus valita, mistä hän hankkii sosiaali- ja terveyspalveluja eli missä esimerkiksi käy lääkärissä. Maakunnan asukas olisi siis voinut valita joko julkisen tai yksityisen palvelun tai käyttää esimerkiksi järjestön palveluja.

Maakuntien tehtäviin olisi kuulunut huolehtia myös alueensa taloudellisesta menestyksestä. Työnhakijoiden ja yritysten palvelut olisi yhdistetty saman katon alle.

Myös digitaaliset ja liikkuvat palvelujen suunniteltin lisääntyvän ja kehittyvän – useita asioita voi tulevaisuudessa hoitaa itse verkkopalveluiden ja -toimintojen kautta. Tulevaisuudessa arkea tukevia palveluita voitaisiin integroida esimerkiksi päiväkotien, koulujen ja toimintakeskuksien yhteyteen. Pohdinnassa olivat myös kauppakeskusten, kirjastojen tai muiden julkisten palveluiden yhteydessä toimivat palvelupisteet ja pyörien päällä kulkevat palvelut.

Minkälainen on oma maakuntani?


Pohjois-Pohjanmaalla on 30 kuntaa, eli enemmän kuin missään muussa maakunnassa. Kunnat ovat kovin erilaisia, niin pinta-alaltaan kuin asukasmäärältään ja ikärakenteeltaan.

 

Nykyisten toimintojen valossa maakunnan budjetti olisi ollut noin 1,7 miljardia euroa. Maakunnan alueella asuu liki 412 000 ihmistä, mikä on n. 7,5 % koko maan väestöstä - väkiluku kasvaa vuoteen 2030 mennessä 25 000 henkilöllä.

Maakunnan pinta-ala on 44 000 neliökilometriä. Eteläisimmän ja pohjoisimman pisteen välinen etäisyys on lähes 400 kilometriä. Uudistuksen myötä kunnilta siirtyy maakunnille 557 rakennusta.

Pohjois-Pohjanmaalla maakuntaorganisaatio olisi muodostunut 46 eri toimijasta:

  • 19 sote-organisaatiota
  • 7 ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta
  • 7 lomituspalvelualuetta
  • 7 maaseutuhallintoa
  • 2 pelastuslaitosta
  • Pohjois-Pohjanmaan liitto
  • TE-palvelut
  • Ely-keskus
  • Aluehallintovirasto

Nämä 46 organisaatiota olisi yhdistynyt kahdeksi organisaatioksi. Uuden maakuntaorganisaation lisäksi osa Elyn ja Avin tehtävistä olisi siirtynyt valtion lupa- ja valvontavirasto Luovaan.

Nämä sivut on rakennettu Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua varten. Uudistuksen toimeenpanon valmistelu on lopetettu 8.3.2019.

Tämä sivusto pidetään toistaiseksi avoinna, jotta kaikki valmistelun materiaali on avoimesti nähtävillä ja käytössä valmistelun dokumentointiin. Sivuston sisällöt arkistoidaan ja ne ovat käytössä mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Sivuja ei kuitenkaan enää kaikilta osin päivitetä.