Osallisuuden kehittämistyö maakunnassa

Blogi / Julkaistu 20.09.2018 / Kirjoittaja Pasi Laukka

Maakunta- ja sote-uudistus etenee Pohjois-Pohjanmaalla suunnitellusti, itse asiassa maakuntamme on ollut monessa asiassa valmistelussa vahvasti etunojassa moneen muuhun verrattuna. Valmistelukoneisto jatkaa omaa työtään sillä olettamuksella, että maakuntalait vahvistetaan marraskuussa ja täten maakuntavaalit pidettäisiin 26.5.2019. POPmaakunta on valmiina, kun saamme komennon toimia. Hiljalleen on aika käynnistää koneita eri organisaatioissa uuteen asentoon – uudistukset tulevat joka tapauksessa, tämä on selkeä viesti meille kaikille.

Olen ollut valmistelemassa ja miettimässä maakuntamme osallisuutta ja vaikuttamista nyt muutaman kuukauden, kokonaiskuva haasteista ja vahvuuksistamme alkaa hahmottua. Keskeistä on tunnistaa toimintaympäristömme erityispiirteet, kuten eri kuntien sosioekonomiset tekijät, kuntiemme monimuotoisuus ja etäisyydet. Tämä on osa maakuntamme omaleimaista identiteettiä nyt ja jatkossa, käännetään se väkeväksi voimaksemme, pohjoinen ulottuvuus ja luova hulluus. Näillä mennään pitkälle.

Iso rakennemuutos tarvitsee onnistuakseen kuntalaisten osaamisen hyödyntämisen. Kokemusasiantuntijuus palveluiden suunnittelussa ja aina strategiatasoa myöten syntyy arjen pelikentillä. POPmaakunta ei rakennu norsunluutorneissa, vaan kansalaisten keskuudessa. Ilman yhteistä ymmärrystä tulevasta ei ole luottamusta.

Kunnat ovat täällä tehneet osaltaan jo arvokasta osallisuustyötä aiemmin. Tulen keräämään syksyn aikana tämän datan käyttööni ja katson, mitä sieltä voidaan ottaa mukaan valmisteluun. Toimivaa ei kannata rikkoa. Sosiaalinen media ja sähköiset vaikuttamiskanavat tulevat olemaan isossa roolissa jo valmistelussa. Mikään ei kuitenkaan voita aitoja kohtaamisia kansalaisten kanssa. Jalkaudumme valmisteluorganisaation kanssa kentällä vielä tänä vuonna. Haastamme myös kuntalaiset ja päättäjät mukaan uusilla vaikuttamistavoilla. Jotain uutta, jotain vanhaa. Siitä muodostuu osallisuuden POP-pelikirja.

Keskeistä tänä syksynä kehittämistyössä on kerätä tietoa palvelujen ja päätöksenteon malleista. Meillä on oltava myös ymmärrys siitä, mitä osallisuus on palvelujen käyttäjän ja kehittäjien näkökulmasta. Osallisuuden pitää näkyä vahvasti vuorovaikutteisena suunnittelu-, kehittämis- ja päätöksentekoprosesseissa. Kuntien ja maakunnan viranhaltijoiden on hyvä ymmärtää vuorovaikutuksen merkitys, se ei ole mielipidekysymys. Luottamus rakennetaan pitkäjänteisellä työllä, negatiivinen kokemus näennäisestä lumeosallistamisesta latistaa vaikuttamisen tunteen. Osallistamista ja vaikuttamista ei pidä tehdä, jos ei aidosti halua kuunnella. Osallisuuslupaukseni on, että POPmaakunnan valmistelussa kansalaisen ääni on mukana. Tervetuloa mukaan matkalle tekemään meille parasta ja aidosti välittävää maakuntaa!

Pasi Laukka

Kirjoittaja on Popmaakunnan osallisuuden ja vaikuttamisen projektipäällikkö

Jaa blogikirjoitus