Pohjois-Pohjanmaan digituki – kun digi ei tulekaan liki

Blogi / Julkaistu 23.11.2018 / Kirjoittaja Ulla Hakola

Yli 80-vuotias isäni on hyvin digimyönteinen. Hän on onnistuneesti kotouttanut digilaitteen toisensa perään sekä maksaa laskut, tutkii karttoja, asioi viranomaisten kanssa ja lukee sanomalehdet netissä. Ja paljon muuta. Isälle digi avaa edelleen uusia ovia sekä mahdollistaa henkisesti virkeän ja itsenäisen elämän ikääntyneenäkin.

Digilaitteiden ja palveluiden käyttö ei ole kaikille yhtä helppoa tai edes mahdollista: Valtiovarainministeriön AUTA-hankkeen arvion mukaan yli 65-vuotiaista noin neljännes eli 250 000 suomalaista ei vielä ole käynyt netissä. 500 000 yli 65-vuotiaalla ole älypuhelinta tai 300 000 yli 75-vuotiaalla tietokonetta. 5% suomalaisista eli 250 000 henkilöllä on näkövamma, lukivaikeus tai muu toimintarajoite, joka estää palvelujen käytön ilman sopivia apuvälineitä.

Arvion mukaan digitaalisten palvelujen käytön voi estää tai käyttöä hankaloittaa korkea ikä, erilaiset toimintarajoitteet, heikko taloudellinen tilanne tai kielimuuri. Toisinaan viranomaispalvelutkin ovat aika saavuttamattomia: Kukapa meistä ei olisi törmännyt vaikeaselkoiseen viranomaiskieleen tai monimutkaisiin lomakkeisiin. Meistä jokainen voi olla joskus digituen tarvitsija.

Digituki tuo lähemmäksi yhdenvertaisuutta ja itsemääräämisoikeutta

Iäkäs isäni on ymmärtänyt, että netissä on pieni maailma, ja että sinne ne palvelutkin menneet on. Uteliaana ihmisenä hän on mennyt perässä. Uteliaisuuden lisäksi kyse on yhdenvertaisuudesta, itsemääräämisoikeudesta ja mahdollisuudesta kokea itsensä täysivaltaiseksi yhteiskunnan jäseneksi.

Riippumatta iästä ja elämäntilanteesta meille kaikille soisi oikeuden ja tunteen myös digipystyvyydestä. Digituki pyrkii auttamaan juuri tässä – tukemaan, neuvomaan, ohjaamaan ja motivoimaan mahdollisimman monia, jotta osaisimme hankkia itsellemme soveltuvia digilaitteita ja saisimme niistä mahdollisimman suuren hyödyn ja ilon omaan arkeen. Tämä on myös askel lähemmäksi sähköisten viranomaispalvelujen käyttöä.


Pohjois-Pohjanmaalla digitukea tuottaa moni toimija

Digituen tarve kasvaa ja tarpeeseen vastaamiseen tarvitaan usean toimijan yhteistyötä. Suomalaisten digitaitojen kasvattamiseksi tapahtuu tällä hetkellä paljon. Ylen Nettiä ikä kaikki – iloa digistä -kirjastokiertue tavoitti 10 paikkakunnalla yli 1400 ihmistä ja Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-päivänä 9.10. toteutettiin erilaisia digiosaamista vahvistavia tapahtumia valtakunnallisesti. Arjen digitaitojen opiskelu onnistuu myös kätevästi verkossa Ylen Digitreenit-sivustolla.

Pohjois-Pohjanmaalla digitukea tarjoavat ainakin asiakaspalvelupisteet, kirjastot, kansalaisopistot, oppilaitokset, nuorisopalvelut, hankkeet, vapaaehtoiset, järjestötoimijat ja yritykset. Digiosaamiseen panostetaan varmistamalla eri koulutusasteilla opettajien digipedagoginen osaaminen. Viranomaisilla puolestaan on neuvontavelvollisuus omissa palveluissaan.


Miten digituen tarvitsija ja antaja kohtaavat?


Jos isäni tarvitsisi tukea kuvankäsittelyssä tai läheinen nuori sähköisessä viranomaisviidakossa pyristellessään, heitä auttaakseni tarvitsisin tietoa digituesta vaivattomasti. Mieluiten yhdestä paikasta ja kätevästi kännykkääni. Sopivan digituen antajan löytämistä helpottaisi, jos tiedän, miten ja missä palvelua saa, mikä on palvelun sisältö ja, voiko tukea tarvitseva ottaa oman älylaitteen mukaan ohjaustilanteeseen. Tieto palvelun maksullisuudesta olisi myös tärkeä.

Valtionvarainministeriön laatiman Digituen toimintamalliehdotuksen mukaan digituen koordinointi ja kehittäminen on maakunnan tehtävä. Viiden alueellisen digituen pilotin pohjalta valmistellaan kansallinen digituen toimintamalli. Pohjois-Pohjanmaan digitukipilottia hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Sähköisten palvelujen määrän kasvaessa tarvitaan helposti lähestyttävää neuvontaa ja opastusta eri muodoissa; lähi-, etä- ja liikkuvana palveluna. Tavoitteena Pohjois-Pohjanmaalla on yhteisesti eri toimijoiden kanssa mietitty, asukkaiden tarpeesta lähtevä, pysyvä digituen toimintamalli.

Tärkeää on, että digituen palvelut tulevat maakunnan asukkaiden ulottuville. Pidetään kaikenikäiset digikelkassa.


Lisätietoa digituesta: vrk.fi/digituki
Lisätietoa digituen alueellisista piloteista: vm.fi/digituen-alueelliset-pilotit

Ulla Hakola

Valtionvarainministeriön AUTA-hankkeen Digituen toimintamalli kuvaa, miten Suomessa digituen saatavuus voidaan järjestää niiden henkilöiden auttamiseksi, jotka eivät osaa tai pysty käyttämään digitaalisia palveluja. Pohjois-Pohjanmaan digitukipilotti on osa valtakunnallisen digituen toimintamallin toimeenpanoa. Kirjoittaja toimii Pohjois-Pohjanmaan digitukipilotin projektipäällikkönä.

Jaa blogikirjoitus