Hyvä, paha, julkinen hankinta

Blogi / Julkaistu 03.01.2019 / Kirjoittaja Krista Piippo

Tulevat maakunnat tekevät tavara- ja palveluhankintoja sadoilla miljoonilla euroilla, kansallisella tasolla yhteensä miljardeilla. Ei siis ole ollenkaan yhdentekevää, mihin ja millä tavalla maakunnat euronsa käyttävät. Vaikutus alueen elinkeinoelämään on kiistaton, puhumattakaan kaikkien 18 maakunnan yhteisvaikutuksesta koko Suomen elinvoimaan. Tästä näkökulmasta on selvää, että hyvin johdettuna hankinnat ovat maakunnille erittäin vahva strategisen ohjauksen väline.

On tärkeää, että hankinnat nähdään laajemman kokonaisuuden työkaluna. Maakuntien tavaroiden ja palveluiden hankintojen volyymit ovat suuria, ja kun niissä huomioidaan esimerkiksi kestävän kehityksen periaatteita tai kannetaan yhteiskuntavastuuta, syntyy suora vaikutus ympäröivään yhteiskuntaan.

Yksittäisen hankinnan tasolla tulee ymmärtää mitä markkinoilla on tarjolla, ennen kuin naulataan hankinnan vaatimukset tarjouspyynnöksi. Virkamies ei välttämättä ole markkinoiden paras asiantuntija. Uuden teknologian ja muun kehityksen myötä yrityksillä voi olla tarjolla ratkaisuja, joiden olemassa olosta julkinen sektori ei ole vielä edes tietoinen.  Markkinavuoropuhelujen ja erilaisten hankintamenettelyjen hyödyntäminen lisää osapuolten keskinäistä ymmärrystä hankintaprosessin aikana ja tuottaa näin vaikuttavampaa yhtyeistyötä. Hankinnat ovat yksi portti yhteisen kehittämisen edistämille. Hankinnoilla voidaan avata mahdollisuuksia uusille ratkaisuille, tuotteiden ja palveluiden sekä innovaatioiden luomiselle.

On tärkeää, että substanssin tarve, eli se mitä halutaan hankkia, ilmaistaan mahdollisimman selkeästi. Palvelun tai tavaran loppukäyttäjien eli substanssin asiantuntijuus hankintaprosessin aikana on ehdoton vaatimus.

Kulmakivi hankintojen onnistumiselle maakunnissa on hankintaosaaminen. Virheet julkisissa hankinnoissa tai hankintalain vastainen toiminta ei yleensä ole tahallista, vaan johtuu tietämättömyydestä. Hankintatoimen keskittämisellä varmistetaan hankintalain noudattaminen ja mahdollistetaan laadukkaat palvelu- ja tavarahankinnat. Valitettavasti hankinta-asiantuntijoita ei valmistu koulunpenkiltä, vaan he ovat se harvalukuinen, haluttu joukko, joka on opiskellut asiantuntijuuden työnsä ohella tai osa jopa työnsä kautta. On tärkeää, että maakunta on haluttu työpaikka myös hankinta-asiantuntijoille ja että heidän osaamistaan pidetään yllä. 

Maakuntien toimintaan vaikuttavat sopimukset eri toimijoiden kanssa ja sopimusten sisällöt ovat juuri niin onnistuneita tai epäonnistuneita kuin niitä edeltäneet hankintaprosessit.

Krista Piippo

Kirjoittaja toimii Popmaakunnan valmistelussa hankintojen projektipäällikkönä.

Jaa blogikirjoitus