Henkilöstölle

Maakunta- ja sote-uudistuksessa maakuntien palvelukseen olisi siirtynyt kunnista ja kuntayhtymistä lähes koko sosiaali- ja terveydenhuolto, palo- ja pelastustoimi sekä muun muassa ympäristöterveydenhuolto, maatalouslomitus, maaseutuhallinto sekä maakuntien liittojen tehtävät. Pohjois-Pohjanmaalla tämä olisi tarkoittanut noin 20 000 ihmisen työnantajan vaihtumista.

Uudistuksessa lähdettiin siitä, että henkilöstö olisi siirtynyt uuden organisaation palvelukseen niin sanottuina vanhoina työntekijöinä.

Kunnallisen palvelussuhdelainsäädännön (Kvtes) soveltamisala oli tarkoitus laajentaa koskemaan maakuntia.

Keitä siirto olisi koskenut?

  • Kunnista ja kuntayhtymistä kokonaan lakkaavien yksiköiden henkilöstö olisi siirtynyt kokonaisuudessaan maakuntiin, maakuntien liikelaitoksiin tai yhtiöihin (esimerkiksi pelastuslaitos, maakuntaliitto tai sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä)
  • Jos muulla kunnan toimialalla kuin sosiaali- ja terveystoimessa työskentelevä henkilö tekee vain osittain maakuntiin, maakuntien liikelaitoksiin tai yhtiöihin siirtyviin tehtäviin liittyviä tukipalvelutehtäviä, henkilö olisi siirtynyt, mikäli nämä tehtävät muodostavat vähintään 50 % hänen koko tehtävästään
  • Myös muutoksen kohteena olevissa valtion virastoissa vain osittain siirtyviä tehtäviä hoitava henkilö olisi siirtynyt maakuntiin, maakuntien liikelaitoksiin tai yhtiöihin, mikäli siirtyvät tehtävät muodostavat vähintään 50 % hänen koko tehtävästään

Lue lisää henkilöstön asemasta uudistuksessa

Henkilöstökirjeet

Henkilöstökirje 1/2019

Henkilöstökirje 11/2018

Henkilöstökirje 10/2018

Henkilöstökirje 9/2018

Henkilöstökirje 8/2018

Henkilöstökirje 6/2018

Henkilöstökirje 5/2018

Henkilöstökirje 4/2018

Henkilöstön Skype-kahvien tallenteet

Henkilöstön Skype-kahvit 11.3.2019

Henkilöstön Skype-kahvit 4.2.2019

Henkilöstön Skype-kahvit 17.12.2018

Henkilöstön Skype-kahvit 26.11.2018

Henkilöstön Skype-kahvit 29.10.2018

Henkilöstön Skype-kahvit 17.9.2018

Henkilöstön Skype-kahvit 13.8.2018

Henkilöstön Skype-kahvit 17.5.2018:


Henkilöstön Skype-kahvit 11.6.2018

 

Tietoa maakunta- ja sote-uudistuksesta henkilöstölle valtakunnallisella alueuudistus.fi-sivustolla.

Katso myös

aikataulu