Muutoksen tuki

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen muutostuki

POP muutoksen tuki -hanke toimii Pohjois-Pohjanmaan organisaatioiden tukena maakunta- ja sote-uudistuksen muutostilanteessa. Hankkeen tavoitteena on varmistaa, että johto, esimiehet ja henkilöstö saavat oikeaa, ajankohtaista sekä yhtenäistä tietoa maakunta- ja sote-uudistuksen lähtökohdista, muutoksen tavoitteista, etenemisestä ja vaikutuksista. Hankkeessa järjestetään muutostilannetta tukevia koulutuksia ja valmennuksia, joiden avulla edistetään hallitumman muutoksen läpiviemistä, kehitetään henkilöstön osaamista ja lisätään valmiutta siirtyä uuteen maakuntaan.

POP muutoksen tuki -hanke

Valtakunnallinen muutostuki

Alueuudistus: http://alueuudistus.fi/muutostuki

Muutosjohdon akatemia: http://alueuudistus.fi/muutosjohdon-akatemia

Kuntaliiton muutostuki: https://www.kuntaliitto.fi/kuntaliitto/muutostuki

Työterveyslaitoksen tuki esimiehille ja henkilöstölle: https://www.ttl.fi/sotelainen/tukea-muutoksessa/  

Sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstövaikutusten ennakkoarviointi: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79900/49_Sote-%20ja%20maakuntauudituksen%20henkilostovaikutusten%20ennakkoarviointi.pdf

KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen vastauksia sote- ja maakuntauudistusta koskeviin kysymyksiin: https://www.kt.fi/muutostuki/kt-paasopijajarjestot-vastauksia

Työturvallisuuskeskus: työhyvinvointi muutostilanteessa: https://ttk.fi/files/4678/tyohyvinvointi_muutostilanteissa.pdf