Rekrytointi

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun rekrytoidaan Pohjois-Pohjanmaalle henkilöstöä erilaisiin valmistelu-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin uudistuksen laadukkaan valmistelun toteuttamiseksi.

Sisäinen hakumenettely

Suurin osa tehtävistä on sisäisessä haussa siten, että niitä voivat hakea sellaisten organisaatioiden työntekijät, joiden toimintoja siirtyy maakunnalle. Tehtävistä ilmoitetaan sisäisesti organisaatioiden omien käytäntöjen mukaan.

Kun henkilö valitaan sisäisellä haulla valmistelutehtävään, maakunta tekee työntekijän työnantajan kanssa yhteistyösopimuksen. Sopimuksessa määritellään mm. henkilön työajan käytön periaatteet ja kustannusten korvaaminen. Työsuhde säilyy omaan organisaatioon.

Valmistelutehtäviä voivat hakea sekä toistaiseksi voimassa olevassa, että määräaikaisessa palvelussuhteessa olevat. Määräaikaisessa palvelussuhteessa olevien kanssa yhteistyösopimus voidaan tehdä enintään määräaikaisen palvelussuhteen keston ajaksi.

Julkinen hakumenettely

Jos tehtäviä ei saada sisäisellä haulla täytettyä, ne laitetaan julkiseen hakuun. Joissain tehtävissä voidaan käyttää myös kutsumenettelyä. Avoinna olevat tehtävät löytyvät tämän sivun oikeasta laidasta. Tehtävistä ilmoitetaan myös sivujen ajankohtaista-osiossa.

Julkista   hakumenettelyä   käytettäessä   henkilö   palkataan   suoraan Pohjois-Pohjanmaan liiton tai lakien hyväksymisen jälkeen, kesäkuusta 2018 alkaen maakunnan väliaikaishallinnon palvelukseen.

 

Julkisesti haettavat avoimet tehtävät:

Viestinnän vastuuvalmistelija