Henkilöstölle

Maakunta- ja sote-uudistuksessa tulevien maakuntien palvelukseen siirtyy kunnista ja kuntayhtymistä lähes koko sosiaali- ja terveydenhuolto, palo- ja pelastustoimi sekä muun muassa ympäristöterveydenhuolto, maatalouslomitus, maaseutuhallinto sekä maakuntien liittojen tehtävät. Pohjois-Pohjanmaalla tämä tarkoittaa, että noin 20 000 ihmisen työnantaja vaihtuu.

Henkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksella

Uudistuksessa lähdetään siitä, että henkilöstö siirtyy uuden organisaation palvelukseen niin sanottuina vanhoina työntekijöinä. Siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet säilyvät. Määräaikainen henkilöstö siirtyy määräaikansa loppuun. Työnantajan luovutushetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteiden oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät etuudet siirtyvät uudelle työnantajalle.

Uudistuksen yhteydessä työntekijöiden palkkoja harmonisoidaan maakunnittain. Tällä hetkellä palkkaharmonisoinnin kustannuksia ei pystytä arvioimaan tarkasti, sillä siirtyvä henkilöstö pystytään kartoittamaan vasta lakien voimaan tulon jälkeen. Harmonisointivelvoite ei koske yhtiöihin siirtyvää henkilöstöä.

Kunnallisen palvelussuhdelainsäädännön (Kvtes) soveltamisala on tarkoitus laajentaa koskemaan maakuntia. Velvollisuudesta huolehtia lisäeläketurvan säilymisestä yhtiöittämistilanteissa säädetään maakunta- ja sote-uudistuksen voimaanpanolaissa.

Keitä siirto koskee?

  • Kunnista ja kuntayhtymistä kokonaan lakkaavien yksiköiden henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan maakuntiin, maakuntien liikelaitoksiin tai yhtiöihin (esimerkiksi pelastuslaitos, maakuntaliitto tai sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä)
  • Jos muulla kunnan toimialalla kuin sosiaali- ja terveystoimessa työskentelevä henkilö tekee vain osittain maakuntiin, maakuntien liikelaitoksiin tai yhtiöihin siirtyviin tehtäviin liittyviä tukipalvelutehtäviä, henkilö siirtyy, mikäli nämä tehtävät muodostavat vähintään 50 % hänen koko tehtävästään
  • Myös muutoksen kohteena olevissa valtion virastoissa vain osittain siirtyviä tehtäviä hoitava henkilö siirtyy maakuntiin, maakuntien liikelaitoksiin tai yhtiöihin, mikäli siirtyvät tehtävät muodostavat vähintään 50 % hänen koko tehtävästään

Lue lisää henkilöstön asemasta uudistuksessa

Henkilöstökirjeet

Henkilöstökirje 1/2019

Henkilöstökirje 11/2018

Henkilöstökirje 10/2018

Henkilöstökirje 9/2018

Henkilöstökirje 8/2018

Henkilöstökirje 6/2018

Henkilöstökirje 5/2018

Henkilöstökirje 4/2018

Henkilöstön Skype-kahvien tallenteet

Henkilöstön Skype-kahvit 11.3.2019

Henkilöstön Skype-kahvit 4.2.2019

Henkilöstön Skype-kahvit 17.12.2018

Henkilöstön Skype-kahvit 26.11.2018

Henkilöstön Skype-kahvit 29.10.2018

Henkilöstön Skype-kahvit 17.9.2018

Henkilöstön Skype-kahvit 13.8.2018

Henkilöstön Skype-kahvit 17.5.2018:


Henkilöstön Skype-kahvit 11.6.2018

 

Tietoa maakunta- ja sote-uudistuksesta henkilöstölle valtakunnallisella alueuudistus.fi-sivustolla.

Katso myös

aikataulu