Ajankohtaista

02.06.2016

Maakuntauudistuksen valmistelu muiden kuin sote-asioiden osalta alkoi tänään Oulussa

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus oli kutsunut koolle maakunnalle siirrettävien tehtävien nykyisten organisaatioiden edustajat linjaamaan valmistelun organisointia ja aikataulutusta.

Valtionvarainministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat suositelleet, että maakunnissa pyrittäisiin käynnistämään muutoksen esivalmistelu kesäkuun loppuun mennessä maakunnan liittojen toimiessa aloitteen tekijänä ja kutsujana valmistelukokouksiin. Maakunnan liittojen tulee ilmoittaa ministeriölle 15.8.2016 mennessä, miten yleinen esivalmistelu on käynnistetty.

Maakuntajohtaja Pauli Harjun mukaan alueellisella valmistelulla voidaan vaikuttaa ja valmistautua. Tavoitteena on yhteinen tahtotila ja luoda edellytykset uudelle maakunnalle.

Maakuntauudistuksen valmistelun aloituskokouksessa päätettiin perustaa neljä työryhmää:
1. maakuntastrategia, maakuntakaava, alueidenkäyttö ja liikennejärjestelmätyö
2. elinkeino, työllisyys, aluekehittäminen ja rahoitus
3. pelastustoimi ja varautuminen
4. maaseutupalvelut, ympäristöterveydenhuolto, luonnonvarat ja vesistöt.

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus tulee asettamaan työryhmät, jotka voivat vielä jakautua alatyöryhmiin. Maakuntauudistuksen tavoitteena on sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sekä yksinkertaistaa julkisen aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet ja kunnat). Hallitusohjelman mukaan ensisijaisena ratkaisuna on toimintojen keskittäminen maakunnille.