Ajankohtaista

05.10.2016

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen maaseutupalvelut, ympäristöterveydenhuolto, luonnonvarat ja vesistöt sekä lomituspalvelut –työryhmän kokous 4.10.2016

Maakuntauudistuksen toteuttamisen tueksi perustetuista työryhmistä neljäs eli maaseutupalvelut, ympäristöterveydenhuolto, luonnonvarat ja vesistöt -työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 4. lokakuuta. Työryhmän tehtävänä on luoda pohjaa maakuntauudistuksen toteuttamiselle selvittämällä ja kartoittamalla maakuntaan siirtyvien tehtävien tämänhetkinen organisointi ja toimintaprosessit. Ryhmä selvittää lisäksi mm. johtamisrakenteita, henkilöstöresursseja, asiakkaita ja palveluita työryhmän toimialaan liittyen Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Työryhmä on kokoonpanoltaan varsin laaja ja monialainen. Jäseniä on reilut kolmekymmentä mm. ELY-keskuksesta, aluehallintovirastosta, maakunnan liitosta sekä laajalti alueen kunnista työryhmän toimialojen mukaisesti. Ryhmän puheenjohtajan toimii yksikön päällikkö Timo Lehtiniemi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta, varapuheenjohtajat ovat maaseutujohtaja Hannu Tölli (Nivalan kaupunki) ja ympäristöjohtaja Leena Tuuri (Oulun seudun ympäristötoimi). Työryhmän sihteerinä toimii suunnittelija Anita Isotalus ja viestintävastaavana viestintäpäällikkö Tuula Pörhö, molemmat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Maakuntauudistuksen Pohjois-Pohjanmaan alueen projektipäällikkö Kimmo Hinno avasi alustuksellaan uudistuksen organisoitumista ja toimintamallia. Hinno kertoi myös, että 11. marraskuuta ollaan järjestämässä laajalla rintamalla sidosryhmätilaisuutta uudistuksen tiimoilta. Puheenjohtaja Timo Lehtiniemi totesi omassa puheenvuorossaan, että maa- ja metsätalousministeriön (MMM) hallinnonalan alueellisista tehtävistä pääosa ollaan siirtämässä maakuntiin. Tämä tarkoittaa arviolta 55 MMM:n hallinnonalan lain muuttamista. Tavoitteena on varmistaa toimialan tehtävien hyvä ja kustannustehokas hoito tasapuolisesti ja yhteneväisesti kaikilla alueilla. Tehtäviä ja henkilöstöä siirtyy maakuntaan lähes kaikista työryhmässä mukana olevista organisaatioista. Määrällisesti siirtyvää henkilöstöä on eniten lomituspalveluissa, joissa on Pohjois-Pohjanmaan alueella tällä hetkellä vajaat 490 vakinaista työntekijää. Kokouksessa perustettiin resurssien ja tehtävien kartoitusta varten resurssien kartoitustyöryhmä, johon valittiin puheenjohtajisto ja kolme muuta jäsentä niistä organisaatioista, joiden tehtäviä siirtyy tulevan maakuntaan. Ryhmän tehtävänä on työstää asioita työryhmän kokouksiin. Ryhmä voi kuulla tarvittaessa asiakkaita ja sidosryhmiä. Varsinaisia alatyöryhmiä ei tässä vaiheessa perustettu.

Viestinnän todettiin olevan koko uudistuksen toteutumisen kannalta tärkeää. Viestintäpäällikkö Tuula Pörhö avasi viestinnän periaatteita ja perustetun viestintäryhmän kokoonpanoa ja toimintaa. Jokaisesta työryhmän kokouksesta tehdään kokoustiedote, joka lähetetään sähköpostitse työryhmän jäsenille. Työryhmän jäsenten tehtävänä on välittää tietoa eteenpäin omassa organisaatiossaan. Työryhmän työskentelyn materiaalit ja tiedotteet löytyvät osoitteesta www.pohjois-pohjanmaa.fi/maakuntauudistus.

Lisätietoa: Yksikön päällikkö Timo Lehtiniemi, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 044 436 8101