Ajankohtaista

23.11.2016

Elinkeinot, työllisyys, aluekehittäminen ja rahoitus -työryhmä työstää nykytilaselvitystä

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen Elinkeinot, työllisyys, aluekehittäminen ja rahoitus -työryhmä kokoontui 18.11.2016.
Työryhmä nimesi viime kokouksessa työrukkasen, jonka muodostavat puheenjohtaja Petri Keränen, Maire Mäki, Tiina Rajala sekä Jarkko Pietilä. Työrukkanen on kokoontunut aktiivisesti ja sen johdolla on tehty nykytilaselvitystä ja resurssikartoitusta. 

Työryhmän tehtäväkenttä on laaja ja pitää sisällään kuusi teemaa: aluekehittäminen, yritys-, työ-, ja elinkeinopalvelut, maahanmuutto ja kotouttaminen, identiteetti ja elinvoima, liikunnan edistäminen sekä romaniasiat.
Työryhmän tarkastelussa olevilla tehtävillä on yhteistä rajapintaa muiden työryhmien sisältöjen kanssa.
Nykyisissä organisaatioissa, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa maakuntaan siirtyvien palveluiden piirissä työskentelee noin 250 vakituista työntekijää ja useita kymmeniä määräaikaisissa työsuhteissa olevia henkilöitä.

Kokouksessa pohdittiin ryhmätyönä aluekehittämisen sekä elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisen nykytilaa ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Ryhmätyössä esiin tulleita ajatuksia tullaan hyödyntämään jatkotyössä, jossa muun muassa tarkennetaan resurssikartoitusta sekä kuvataan nykyisten organisaatioiden palvelut ja niiden kehittämistarpeet.
Työryhmän resurssitarkastelujen tulee olla valmiita maakuntauudistuksen johtoryhmän ja ohjausryhmän joulukuun kokouksiin, ja työryhmän väliraportti valmistuu tammikuussa.

Kokouksessa käytiin läpi myös viestintäsuunnitelmaa. Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistukselle tehdään omat verkkosivut osoitteeseen www.popmaakunta.fi ja otetaan käyttöön uutiskirje. Omien sosiaalisen median tilien luomista pohditaan.
Työryhmän seuraava kokous pidetään 19.1. klo 9-12.
Lisätietoja: puheenjohtaja Petri Keränen, puh. 0295 026 727