Ajankohtaista

23.01.2017

Työryhmä 2 hioo nykytilaselvitystä

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen elinkeino ja työllisyys sekä aluekehittäminen ja rahoitus -työryhmän kokous pidettiin Oulussa 19. tammikuuta.
Kokouksen keskiössä oli nykytilaraporttiluonnos, jonka esitteli operatiivisen työryhmän sihteeri Jarkko Pietilä. Raportissa käsitellään elinkeino- ja työllisyys- sekä aluekehittämis- ja rahoitustehtäviä, kuinka niitä hoidetaan nykyisin Pohjois-Pohjanmaan alueella, miten vastuuorganisaatiot ovat järjestäytyneet sekä millaisista suorite- ja asiakasmääristä on kyse. Luonnosta ovat koostaneet työryhmän puheenjohtajisto sekä sihteeri, ja työn lähtökohtana on ollut tehdä puhtaasti nykytila-analyysi, johtoryhmän päätöksen mukaisesti.
Raporttiluonnoksesta käytiin vilkasta keskustelua ja annettiin kehittämisehdotuksia. Työryhmässä toivottiin muun muassa, että eri työryhmien tehtävien rajapinnat kuvattaisiin konkreettisemmin, avattaisiin hallinnon kulurakennetta ja arvioitaisiin substanssilakiluonnoksien vaikutusta tehtävien järjestämistapaan maakunnissa.
Puheenjohtaja Petri Keräsen johdolla kokouksessa käytiin lisäksi läpi maakuntauudistuksen valtakunnallinen ja paikallinen tilanne sekä substanssilakimuutosten vaikutuksia. Kansallisessa valmistelussa on vielä avoinna olevia isoja periaatekysymyksiä, kuten maakuntien rahoitusmalli.
Myös valmisteilla oleva kasvupalvelulaki tulee vaikuttamaan oleellisesti työryhmän työn lopputulokseen. Kasvupalvelut-lakiluonnos saataneen lausunnolle vasta helmikuun lopussa. Valtakunnallinen työttömyysturvan työnjakoryhmän esitykset ovat edenneet hallituksen valmisteluun ja hallituksen esitys saatane lausuntokierrokselle keväällä. Työttömyysturvatehtävien mahdollisilla siirroilla on vaikutus myös tulevan maakunnan tehtäviin.
Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen työryhmän jäsenistö koostuu monipuolisesti organisaatioista, jotka tällä hetkellä vastaavat Pohjois-Pohjanmaalla elinkeino- ja työllisyys- sekä aluekehittämis- ja rahoitustehtävistä. Työryhmän seuraava kokous pidetään 22.3.


Lisätietoja: puheenjohtaja Petri Keränen, puh. 0295 026 727