Ajankohtaista

26.01.2017

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen johtoryhmän kokoustiedote 26.1.2017

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen johtoryhmä kokoontui tänään Oulussa. Kokouksen aluksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen projektijohtaja Kimmo Hinno antoi tilannekatsauksen Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksesta ja valtakunnallisen uudistuksen etenemisestä.

Maakuntalain ja voimaanpanolain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2017. Hinno kertoi, että sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua varten perustetaan 1.7.2017 väliaikainen valmistelutoimielin, joka vastaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto on valittu ja maakuntahallitus on aloittanut toimintansa.  Maakuntaliitto johtaa sopimusneuvotteluja, joissa maakunnan liiton, kuntien, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin, pelastuslaitoksen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä työ- ja elinkeinotoimiston on sovittava väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta. Valmistelutoimielimen jäsenet valitaan edellä mainittujen organisaatioiden viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa hallinnosta ja toiminnasta.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen työryhmät antoivat tilannekatsauksen. Tällä hetkellä vuonna 2016 aloittaneet toiminnalliset työryhmät viimeistelevät väliraporttejaan. Tukipalveluihin liittyvät työryhmät ovat järjestäytyneet ja valmistelutyö on lähtenyt hyvin liikkeelle. Työryhmien loppuraportit valmistuvat kesäkuussa 2017.

Maakuntauudistuksen esiselvityksen tehtäviin kuuluu muutosvision laatiminen. Tammikuussa sote- ja maakuntauudistuksen vastuuvalmistelijoiden kokouksessa todettiin, että muutosvisio tulee toimittaa valtiovarainministeriöön maaliskuussa 2017. Muutosvision tulee olla yhteinen sote- ja maakuntauudistuksen osalta. Sote-muutosvisio "Mielekäs elämä – syntyy yhdessä" on laadittu PoPSTer-hankkeen alkuvaiheessa. Työryhmien puheenjohtajistolle annettiin tehtäväksi pohtia strategisia päämääriä ja sote-muutosvision täydentämistä maakuntauudistuksen näkökulmasta.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen johtoryhmä päätti, että kevään aluetilaisuudet pidetään 18.4. Pudasjärvellä ja 21.4. Oulussa. Ylivieskassa järjestettävän tilaisuuden ajankohta varmistuu myöhemmin.  

Pohjois-Pohjanmaan liitto on yhteistyössä PoPSTer-hankkeen selvityshenkilön ja projektipäällikön sekä maakuntauudistuksen projektijohtajan kanssa valmistelemassa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueelle sote- ja maakuntauudistuksen muutoksen tuki -hanketta, jonka välillisessä tai välittömässä kohderyhmässä ovat kaikki sote- ja maakuntauudistuksessa Pohjois-Pohjanmaalla maakuntaan siirtyvien organisaatioiden noin 20 000 työntekijää. Haettavalla hankkeella on tarkoitus varmistaa, että johto, esimiehet ja henkilöstö saavat oikeaa, ajanmukaista ja yhtenäistä tietoa muutoksen lähtökohdista, tavoitteista, etenemisestä ja vaikutuksista. Hankkeessa koulutetaan ensisijaisesti maakuntaan siirtyvien organisaatioiden lähiesimiehiä ja vahvistetaan heidän valmiuksia muutokseen. Maakuntauudistuksen johtoryhmä kannattaa hankkeen käynnistämistä.

Lisätiedot: maakuntauudistuksen johtoryhmän puheenjohtaja Jussi Rämet, p. 040 5863 877

Lisätietoa maakuntauudistuksesta: www.alueuudistus.fi

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen ohjaus- ja johtoryhmän sekä työryhmien kokoonpanot ja pöytäkirjat sekä lisää tietoa maakuntauudistuksen valmistelusta: www.popmaakunta.fi

Lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksesta:

Kimmo Hinno, maakuntauudistuksen projektijohtaja, p. 050 9190578