Ajankohtaista

21.02.2017

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen ohjausryhmän kokoustiedote

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen ohjausryhmän kokous pidettiin 20.2.2017 Oulussa.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen työryhmien raportit nykytilan kartoituksista ovat valmistuneet. Työryhmät ovat tarkastelleet maakunnalle siirtyvien tehtävien tämän hetkistä organisointia ja johtamisrakennetta, keskeisiä toimintaprosesseja, siirtyviä henkilöresursseja sekä palveluiden asiakkaita ja sidosryhmiä. Ohjausryhmä hyväksyi työryhmien raportit. Projektiorganisaatio tekee raporteista yhteisen tiivistelmän.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen tukipalvelutyöryhmien valmistelijat esittelivät valmistelun tilannetta. Työryhmät ovat kokoontuneet 2–3 kertaa. Työskentely on tiivistä ja etenee suunnitelmien mukaan.

– Paljon on tehty töitä, paljon vielä tehtävää. Olemme hyvissä ajoissa aloittaneet työn, ja aikataulu on tiukka.  Teemme työn niin hyvin kuin osaamme, totesi puheenjohtaja Samuli Pohjamo.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen ohjausryhmän seuraava kokous pidetään 24.4.2017.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen ohjaus- ja johtoryhmän sekä työryhmien esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen sekä lisää tietoa maakuntauudistuksen valmistelusta: www.popmaakunta.fi

Lisätietoa maakuntauudistuksesta: www.alueuudistus.fi

Lisätietoja:
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen puheenjohtaja Samuli Pohjamo, p. 040 718 4108