Ajankohtaista

06.03.2017

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen johtoryhmän kokoustiedote 2.3.2017

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen johtoryhmä kokoontui torstaina 2. maaliskuuta hieman uudistuneella kokoonpanolla: Oulun kaupunginjohtajan tehtävissä aloittanut Päivi Laajala korvasi ensimmäistä kertaa Matti Pennasen.

Kokouksen aluksi projektijohtaja Kimmo Hinno antoi tilannekatsauksen Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksesta ja valtakunnallisen uudistuksen etenemisestä.

Väliaikaishallinnon on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.7.2017. Hinno esitteli maakuntahallituksen linjaaman väliaikaishallinnon valmistelutoimielimen paikkajaon. Kunnat/ perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueet saavat yhteensä 6 paikkaa, sairaanhoitopiiri ja erityishuoltopiiri yhteensä 3 paikkaa, pelastuslaitokset yhteensä yhden paikan, maakunnan liitto  yhden paikan, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus yhden paikan ja työ- ja elinkeinotoimisto yhden paikan. Kuntien/ perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden paikat jaetaan maakunnassa seuraavasti: Oulun kaupunki 1 paikka, Oulun seutu 1 paikka, Ylivieskan seutukunta 1 paikka, Raahen seutukunta 1 paikka, Nivala-Haapajärvi ja Haapavesi-Siikalatva 1 paikka, Oulunkaari ja Koillismaa 1 paikka. Nimeämispyynnöt valmistelutoimielimeen lähetetään maakunnan toimijoille maaliskuun alussa.

Henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Juha Jääskeläinen kertoi valtakunnallisen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen ajankohtaisista asioista. Palvelukeskus vaikuttaa alueellisen taloushallinnon organisointiin, koska se tuottaa maakunnille yhtenäiset taloushallinnon, maksuliikenteen ja kirjanpidon sekä henkilöstö- ja palkkahallinnon palvelut.  

Maakuntauudistuksen valmius- ja varautumistehtävien organisointia valmistelevan valtakunnallisen valmisteluryhmän toimeksiannosta on valmisteltu muistio "Maakunnan varautumistehtävien, riskienhallinnan ja organisaatioturvallisuuden valmistelu – osa maakuntien valmistelua". Pohjois-Pohjanmaalla maakuntauudistuksen varautumis- ja turvallisuustehtävien valmistelu päätettiin järjestää siten, että pelastustoimen ja varautumisen työryhmän sisälle perustetaan tarvittavat alatyöryhmät. Niihin nimetään maakuntaan siirtyvistä organisaatioista varautumisen ja turvallisuuden kannalta keskeiset henkilöt.

Maakuntauudistuksen johtoryhmä päätyi kokouksessa muutosvisioon ”Uudistamme yhdessä ­– Pohjoista elinvoimaa ja laatua elämään”. Maakuntien muutosvisiot esitellään 12.5.2017 verkostotapaamisessa.

Lisätiedot: maakuntauudistuksen johtoryhmän puheenjohtaja Jussi Rämet, p. 040 586 3877

Lisätietoa maakuntauudistuksesta: www.alueuudistus.fi

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen ohjaus- ja johtoryhmän sekä työryhmien kokoonpanot ja pöytäkirjat sekä lisää tietoa maakuntauudistuksen valmistelusta: www.popmaakunta.fi

Lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksesta:

Kimmo Hinno, maakuntauudistuksen projektijohtaja, p. 050 919 0578