Ajankohtaista

21.03.2017

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen henkilöstötyöryhmän 21.3.2017 kokoustiedote

Kokouksen aluksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen projektijohtaja Kimmo Hinno ja PoPSTer-hankkeen asiantuntija Johanna Kiiskilä esittelivät ajankohtaisen valtakunnallisen ja alueellisen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutilanteen. PoPSTer-hankkeessa on meneillään loppuraporttien analysointi. 

Maakuntien omistama kansallinen talous- ja henkilöstöhallinnon yhtiö ja siihen liittyvä valmistelu Pohjois-Pohjanmaalla

Henkilöstötyöryhmän valmistelija Juha Jääskeläinen avasi käsitteitä:

TAHE-yhtiö

maakuntien omistama kansallinen talous- ja henkilöstöhallinnon yhtiö

MAKU TAHE -yhtiö

maakunnan ja useamman maakunnan operatiivisestä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotannosta vastaava yhtiö, joka on TAHE-yhtiön tytär- tai osaomistusyhtiö.

TAHE-konsortio

TAHE-yhtiön ja MAKU TAHE -yhtiöiden muodostama kokonaisuus.

ICT-yhtiö

maakuntien omistama kansallinen tieto- ja viestintäteknisten palveluiden yhtiö.

Aikataulullisesti valmistelu etenee siten, että tämän vuoden aikana valtio perustaa TAHE-yhtiön. Maakunnissa valitaan tai perustetaan MAKU TAHE -yhtiö, jolta maakunnat tulevat jatkossa ostamaan talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelunsa. Valinnassa suositellaan hyödyntämiään jo olemassa olevia palvelukeskuksia.

Vuoden 2018 aikana MAKU TAHE -yhtiöiden valmistelu TAHE-yhtiön osaomistus- tai tytäryhtiöksi on käynnissä. TAHE-yhtiö järjestää ja kilpailuttaa mahdollisia keskitettyjä järjestelmäratkaisuja tai palveluita maakuntien tarpeiden mukaisesti. MAKU TAHE -yhtiöt toimivat tai aloittavat toimintansa vähintään maakunnallisesti.

TAHE-yhtiön omistus siirtyy maakunnille 1.1.2019 alkaen. TAHE MAKU -yhtiöt ovat TAHE-yhtiön osaomistus- tai tytäryhtiöitä, omistussiirrot tehdään alkuvuonna 2019. Vuosina 2020–2021 toiminta vakiintuu ja TAHE-yhtiön verkostossa on 4–6 tuotannollista MAKU TAHE -yhtiötä.  

Taloustyöryhmä on perustanut talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta koskevan alatyöryhmän, jonka tehtävänä on laatia vaihtoehtoisia esityksiä maakunnan ja kuntien talous‐ ja henkilöstöhallinnon valtakunnallisen linjausten mukaisen palvelukeskuksen perustamiseen. Esitysten tulee olla valmiina toukokuun puoliväliin mennessä.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen toisen vaiheen henkilöstökyselyt

Toisen vaiheen henkilöstökyselyllä selvitetään mm. organisaatioiden palkkausjärjestelmät ja työnvaativuusarvioinnit, henkilöstöedut, työaika, virka- ja työvapaisiin sekä vuosilomiin liittyvät käytännöt. Toisen vaiheen kyselyssä selvitetään mm. työsopimukset ja virkamääräykset sekä paikalliset virka- ja työehtosopimukset. Jo tässä vaiheessa on tärkeää selvittää, mitkä paikallisista virka- ja työehtosopimuksista tulisi olla voimassa 1.1.2019, jotta palvelutuotanto ei katkeaisi.

Pohjois-Pohjanmaan kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyshuollon yleisimpien henkilöstöryhmien eläköitymisennusteet

Sote-henkilöstön eläköitymisennakointitiedot Pohjois-Pohjanmaalla vuosina 2016–2035 on kerätty Kuntien eläkevakuutukselta.  Pohjois-Pohjanmaan maakunnan julkisen sektorin sote-henkilöstöstä eläkeiän vuoteen 2020 loppuun mennessä saavuttaa yli 2000 henkilöä. Vuoteen 2025 mennessä arvion mukaan alueen julkisen sektorin palveluista siirtyy työelämästä pois 4775 henkilöä. Määrällisesti eniten jää pois lähi- ja sairaanhoitajia. Yhteensä vuosina 2016–2035 eläkeiän saavuttaa yli 8000 henkilöä.

Työryhmän seuraava kokous pidetään tiistaina 25.4.2017.

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus, henkilöstötyöryhmä
valmistelija Juha Jääskeläinen, juha.jaaskelainen@pohjois-pohjanmaa.fi

sihteeri Katariina Ervasti, katariina.ervasti@pohjois-pohjanmaa.fi

Työryhmien esityslistat, muistiot ja pöytäkirjat löytyvät Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen nettisivuilta https://www.popmaakunta.fi/maakuntauudistus/dokumentit

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus:

verkkosivu www.popmaakunta.fi

Facebook facebook.com/popmaakunta

Twitter twitter.com/POPmaakunta