Ajankohtaista

27.03.2017

Elinkeino ja työllisyys sekä aluekehittäminen ja rahoitus -työryhmän kokoustiedote 22.3.

Maakuntauudistuksen työryhmä 2:n kokouksessa 22.3. käsiteltiin uudistuksen valtakunnallista ja paikallista tilannetta sekä työryhmän jatkotyötä. Työryhmä jatkaa toimintaansa, perustaa alatyöryhmiä ja tiivistää vuorovaikutusta sidosryhmiinsä, etenkin kasvupalvelu-uudistukseen liittyen.
Työryhmän – kuten koko uudistuksen – suunnittelutyö on kulminaatiopisteessä: ohjausryhmä on hyväksynyt nykytilaa kuvaavat väliraportit ja ollaan siirtymässä muutosvision mukaiseen Pohjois-Pohjanmaan maakunnan suunnitteluun. Kokouksessa todettiin, että muutosvisio "Uudistamme yhdessä – Pohjoista elinvoimaa ja laatua elämään" antaa hyvän pohjan tulevan maakunnan suunnittelulle ja identiteetin rakentamiselle ja kattaa hyvin myös tässä ryhmässä valmisteltavat palvelut.
Alueellinen ohjausryhmä on päättänyt, että nykyiset työryhmät jatkavat toimintaansa myös väliaikaishallinnon aikana. Työryhmät voivat perustaa alatyöryhmiä, joiden tarkoituksena on avata nykytilaselvityksisissä esiin tulleita, lisäselvitystä vaativia asiakokonaisuuksia. Perustettavia alatyöryhmiä ovat tämän työryhmän osalta:

• Monialainen työvoimapalvelu, pj. Mari Tuomikoski
• Maahanmuutto ja kotouttaminen, pj. Hanna Määttä
• Yrityspalvelut ja rahoitus, pj. Petri Keränen.

Lisäksi työryhmästä osallistutaan ainakin Maakunnan ennakointitoiminto -alatyöryhmään. On myös mahdollista, että tarvittaessa perustetaan lisää alatyöryhmiä.
Kokouksessa keskusteltiin alatyöryhmien kokoonpanosta ja jäsenten taustaorganisaatioiden edustavuudesta. Sovittiin, että puheenjohtajat tekevät nimeämisehdotukset puheenjohtajistosta koostuvalle työnyrkille. Tarkoitus on muodostaa noin viisihenkisiä pienryhmiä, joiden jäsenillä on eri organisaatiosta tarvittava substanssiosaaminen. Työryhmän puheenjohtajisto antaa suppean tehtävämääräyksen. Alatyöryhmien raporttien on määrä valmistua toukokuussa, ja ne käsitellään kesäkuussa työryhmän kokouksessa. Alatyöryhmien toiminta lakkaa tuolloin.
Lisäksi työryhmän osalta on tarvetta kehittää vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa. Tätä varten työryhmälle laaditaan oma viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma. Vuorovaikutustilaisuuksia on jo suunniteltu järjestettävän seuraavasti:

10.4. Yrittäjätilaisuus, Oulu
11.4. Tilaisuus elinkeinotoimijoille, Oulu
27.4. Seututilaisuus sidosryhmille, Raahe

Lisäksi järjestetään seututilaisuudet Oulussa ja Koillismaalla. Tilaisuuksien aikataulu tarkentuu myöhemmin ja niiden painopiste on kasvupalvelu-uudistuksessa. Muu vuorovaikutus tarkennetaan laadittavassa viestintäsuunnitelmassa. Työryhmän seuraava kokous pidetään 4.5.


Lisätiedot: Työryhmän puheenjohtaja Petri Keränen, puh. 0295 026 727