Ajankohtaista

21.04.2017

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen johtoryhmän kokoustiedote 20.4.2017

Kokouksen aluksi kuultiin projektijohtaja Kimmo Hinnon ajankohtaiskatsaus uudistuksen valmistelun tilanteeseen. Tällä hetkellä näyttää siltä, että sote- ja maakuntauudistuksen väliaikaishallinto aloittaisi lakien käsittelyaikatauluista johtuen hieman suunniteltua myöhemmin.  Valmistelutoimielimen tehtävänä on johtaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa. Valmistelutoimielimen lisäksi väliaikaishallintoon tulee mm. laaja seurantaryhmä ja poliittinen seurantaryhmä, joka toimii neuvoa antavana elimenä suhteessa valmistelutoimielimeen.

Väliaikaishallinnon keskeinen toimija tulee olemaan muutosjohtaja, joka rekrytoidaan muutoksessa mukana olevien organisaatioiden joukoista. Väliaikaishallinnossa tehtävää valmistelutyötä varten tarvitaan henkilöstöä. Maakuntauudistuksen johtoryhmä esittää perustettavalle maakunnan väliaikaiselle toimielimelle, että valmistelussa jo tiiviisti mukana olleet  Juha Jääskeläinen, Jarkko Raatikainen, Juhani Heikka, Sari Haataja, Pasi Keskitalo, Katariina Ervasti ja Kimmo Hinno valitaan väliaikaishallintoon virka- tai työsopimussuhteeseen 31.12.2018 saakka.

Kokouksessa kuultiin tiiviit katsaukset maakuntauudistuksen työryhmien toimintaan. Henkilöstötyöryhmä on saanut kartoituksensa maakuntaan siirtyvän henkilöstön osalta osittain valmiiksi. Tiedot ovat vielä puutteellisia, koska kaikkien siirtyvien tehtävien osalta ei olla vielä tehty lopullisia  päätöksiä. Henkilöstön siirtäminen maakunnan palvelukseen edellyttää yhteistoimintamenettelyn käynnistämistä.

ICT-ratkaisuissa tullaan todennäköisesti tukeutumaan alkuvaiheessa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ratkaisujen pohjalle. Taloushallinnossa on kartoitettu eri toimijoiden talous- ja henkilöstöhallinnon ratkaisuja.  Sote-toimijoiden kiinteistöistä on jo muodostunut selkeä kuva ja työryhmä jatkaa selvitystyötä muiden toimijoiden kiinteistöjen osalta. Siirtyvien sopimusten kartoitustyö on niin ikään hyvässä vauhdissa. Hankinta-asioita kokoava ryhmä on selvittämässä mahdollisuuksia hankintojen keskittämiseen.

Pohjois-Pohjanmaa on päässyt pilotiksi valtioneuvoston rahoittamaan hankkeeseen, jossa selvitetään mm. kuinka maakuntauudistus vaikuttaa maakuntien suunnittelujärjestelmiin ja alueidenkäytön suunnitteluun. Hanke kestää vuoden 2018 loppuun saakka. Useassa työryhmässä on perustettu alatyöryhmiä, koska selvitettävät asiat ovat laajoja ja toimialoja runsaasti. Myös sidosryhmiä on informoitu ja osallistettu laajasti. Tämä on tarpeen, koska mm. tulevat elinkeinosektorin kasvupalvelut tulevat muuttamaan toimintatapoja merkittävästi. Maaseutupalveluja pohtiva työryhmä on käynnistämässä kyselyä asiakkaiden ja sidosryhmien palvelutarpeista. Liikennesektorilla on edelleen avoimia asioita liittyen mm. maantielain uudistamiseen ja ylimaakunnalliseen toimintaan. Johtoryhmän puheenjohtaja Rämet totesi, että työryhmien työ on edennyt hyvin. Työ etenemistä voi seurata www.popmaakunta.fi -sivustolla.
 

Lisätietoa maakuntauudistuksen johtoryhmästä: puheenjohtaja Jussi Rämet, p. 040 586 3877
Lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksesta: Kimmo Hinno, maakuntauudistuksen projektijohtaja, p. 050 919 0578

Lisätietoa maakuntauudistuksesta: www.alueuudistus.fi
Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen ohjaus- ja johtoryhmän sekä työryhmien kokoonpanot ja pöytäkirjat sekä lisää tietoa maakuntauudistuksen valmistelusta: www.popmaakunta.fi