Ajankohtaista

25.04.2017

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen henkilöstötyöryhmän 25.4.2017 kokoustiedote

Kimmo Hinno ja Johanna Kiiskilä kertoivat kokouksen aluksi sote- ja maakuntauudistuksen ajankohtaisista asioista. Maakuntahallitus on edellisessä kokouksessa tehnyt esityksen väliaikaishallinnon valmistelutoimielimen kokoonpanosta. Seuraavaksi esitys lähtee maakunnan organisaatioille hyväksyttäväksi. Aikaa päätöksille annetaan 15.6. asti.

Hinno kertoi myös, että väliaikaishallinto alkanee vasta 1.8. tai jopa 1.9. Poliittinen seurantaryhmä ja laaja seurantaryhmä aloittavat kuitenkin toimintansa jo elokuussa, koska niiden toiminta ei perustu lakiin vaan vapaaehtoisuuteen.

Johanna Kiiskilä kertoi, että PoPSTer-hankkeen työ jatkuu vuoden loppuun saakka. Nyt on ryhdytty hahmottelemaan, miten uudistus vaikuttaisi alueellisesti. Aluejakoa on valmistelu niin, että hyvinvointikeskusalueita olisi 13 kappaletta. Hyvinvointikeskuksia ja -asemia 38 kappaletta. Mitään päätöksiä ei ole tehty. Valmistelu jatkuu niin, kesäkuussa annetaan selvityshenkilön loppuraportti PoPSTer-hankkeesta. Raportti sisältää ehdotukset soten jatkovalmistelulle.

Juha Jääskeläinen kertoi, että sote- ja maakuntauudistukseen on tarkoitus ryhtyä rekrytoimaan lisää henkilöstöä, muun muassa assistentteja ja asiantuntijoita. Valmistelijat ryhtyvät miettimään, minkälaista osaamista valmistelussa tarvitaan. Toiveissa on saada ilmoittautumismenettelyn kautta lisää työvoimaa luovuttavista organisaatioista. Vielä on epäselvää, paljonko loppuvuodelle on rahoitusta. On puhuttu, että vuonna 2018 uudistuksen läpiviemiseen tarvitaan noin sata työntekijää.

1. vaiheen henkilöstökyselyn tuloksia jo hyödynnetty

Tiedot ensimmäisen vaiheen henkilöstökyselystä saatiin pääsääntöisesti sovitussa määräajassa. Valmistelija Juha Jääskeläinen on tyytyväinen saatuun tietoaineistoon. Esimerkiksi PoPSTer-hanke on jo hyödyntänyt omassa selvitystyössään kyselyn tuloksia.

Vastausten perusteella maakunnan palvelukseen siirtyvää henkilöstöä on reilut 18 500. Luvussa eivät kuitenkaan ole mukana valtiolta siirtyvä henkilöstö eikä tukipalveluhenkilöstö. Kun kaikki tiedot saadaan kasaan, maakuntaan siirtyvän henkilöstön luvuksi tulee arviolta 20 000.

Vastausten mukaan siirtyviä tehtäviä tekee määräaikaisella työsuhteella noin 21,7 prosenttia työntekijöistä. Nimikkeitä on yhteensä noin 645.

Jääskeläinen esitti koostetun yleistietopaketin, jonka avulla tietoa luovuttavien organisaatioiden henkilöstölle voidaan esittää tilannekatsaus henkilöstötyöryhmän valmistelutilanteesta. Se pitää sisällään muun muassa asiaa yhteistoimintamenettelyistä, jotka tulevat olemaan kolmiosaisia.

Väliaikaishallinnossa perustetaan yhteistoimintaelin, joka on voimassa siihen saakka, kunnes maakunta perustaa pysyvän yhteistoimintaelimen. Juha Jääskeläinen ja ammattijärjestöjen edustajat valmistelevat väliaikaishallinnolle esityksen yhteistoimintalain mukaisen edustuksellisen toimielimen perustamisesta.

Työryhmän seuraava kokous pidetään tiistaina 23.5. klo 9–11.30.

Lisätiedot:

Henkilöstötyöryhmän valmistelija Juha Jääskeläinen: juha.jaaskelainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Sihteeri Katariina Ervasti: katariina.ervasti@pohjois-pohjanmaa.fi

Työryhmien esityslistat, muistiot ja pöytäkirjat löytyvät Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen nettisivuilta.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus:

www.popmaakunta.fi

Facebook facebook.com/popmaakunta

Twitter twitter.com/POPmaakunta