Ajankohtaista

25.04.2017

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen ohjausryhmän kokoustiedote

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen ohjausryhmän kokous pidettiin 24.4.2017 Oulussa.

Kokouksen aluksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen projektijohtaja Kimmo Hinno antoi tilannekatsauksen Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen ja valtakunnallisen uudistuksen etenemisestä. Väliaikaishallinnon aloittaminen siirtynee elo- tai syyskuun alkuun, mutta vapaaehtoiset poliittinen seurantaryhmä ja laaja seurantaryhmä voivat aloittaa jo ennen väliaikaishallinnon asettamista.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen työryhmien työ on edennyt aikataulun mukaisesti.  Osa työryhmistä tekee vielä pienimuotoisia selvityksiä, esim. ennakoinnista sekä maahanmuutosta ja kotouttamisesta, jotka valmistuvat kesäkuun aikana. Toisaalta vielä on monia asioita auki, kuten liikenteeseen liittyvät asiat. Päälinjauksen mukaan valtion infraomaisuus säilynee edelleen valtiolla, mutta henkilöstö siirtynee yleiskatteellisella rahoituksella maakunnalle. Elinkeino ja työllisyys sekä aluekehittäminen ja rahoitus -työryhmän puheenjohtaja Petri Keränen kertoi järjestettävistä seudullisista vuorovaikutustapahtumista.

”Meidän täytyy saada sidosryhmät kehittämään toimintaansa siten, että valmiudet ovat kunnossa”, Keränen totesi ja lupasi seuraavassa kokouksessa johtopäätöksiä.

Henkilöstötyöryhmän tekemän ensimmäisen kyselyn tulokset on saatu. Tämän selvityksen perusteella ei tehdä päätöksiä siirtyvästä henkilöstöstä. Toinen kysely on parhaillaan avoinna. Alustava selvitys siirtyvästä henkilöstöstä tehdään kuluvan vuoden loppuun mennessä. Työryhmän valmistelija Juha Jääskeläinen kertoi, että kaikki luovuttavat organisaatiot käyvät yhteistoimintaneuvottelut ennen siirtymistä uuteen maakuntaan.

ICT-työryhmä tiedonkeruu on käynnissä. Tällä hetkellä on käynnissä ICT-sopimuksiin liittyvä kartoitus. Raportti valmistuu kesäkuun lopussa. POP-IT-hankkeen rahoituksella selvitetään maakunnan tietojärjestelmävaihtoehtoja sekä PPSHP:n ICT-infrastruktuurin laajentamista uuden maakunnan tarpeisiin. Kansalliseen palvelukeskukseen kytkeytymisen vaihtoehtoja uuden maakunnan näkökulmasta on tunnistettu ja tavoitetilaa hahmoteltu.

Valtiovarainministeriö on tarjoamassa esivalmistelun tukirahoitusta, jota on mahdollisuus saada maksimissaan 200 000 euroa mm. nykytilan kuvaamiseen, tavoitetilan suunnitteluun ja muutoksen toteutuksen suunnitteluun. Toteutusprojektit vaativat lisäksi paljon henkilöstöä. Jo kevään aikana on tehtävä tietojärjestelmiä ja palvelukeskuksia koskevia linjauksia. Myös Pohjois-Pohjanmaan maakunnan palkka- ja talouspalvelun hoitamiseksi on selvitetty eri vaihtoehtoja. Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmävalinta on tehtävä syksyllä 2017.

Maakunnan talouden rakennetta koskevat kyselyt on toteutettu, mutta tulokset ovat vielä analysoimatta. Talouden simulointi aloitetaan joissain maakunnissa syksyllä 2017 valtiovarainministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Tärkeää olisi saada tietää maakuntakonsernin johtamisrakenne, omaisuuden ja henkilöstön jakautuminen. Tämä helpottaisi talouden suunnittelua.

Hallintotyöryhmä on valmistellut väliaikaisen valmistelutoimielimen työjärjestystä. Valmistelutoimielimen puheenjohtajalle on suunniteltu lähinnä kokousten puheenjohtamistehtäviä. Uudistus tarvitsee johtajan ja työjärjestyksessä tästä käytetään nimeä muutosjohtaja. Uudistuksen muutosjohtaja toimii mm. esittelijänä valmistelutoimielimessä, valmistelijoiden esimiehenä sekä yhteystahona. Muutosjohtaja pyritään valitsemaan jo valmistelutoimielimen ensimmäisessä kokouksessa, jossa päätetään myös mm. valmistelu- ja tukihenkilöistä sekä aikataulusta.

Pohjois-Pohjanmaalla esivalmistelua on tehty kokoaikaisesti, osa-aikaisesti tai otona. Mahdollisimman hyvän valmistelun takaamiseksi on huolehdittava, että merkittävässä tehtävässä valmistelussa mukana olleet henkilöt pystyttäisiin pitämään osana valmistelua myös väliaikaishallinnon aikana.

Maakuntauudistuksen ohjausryhmä päätti esittää väliaikaiselle valmistelutoimielimelle, että Juha Jääskeläinen, Jarkko Raatikainen, Juhani Heikka, Sari Haataja, Pasi Keskitalo, Katariina Ervasti ja Kimmo Hinno valitaan väliaikaishallintoon virka- tai työsopimussuhteeseen vuoden 2018 loppuun saakka.

Lisäksi väliaikaishallinnon muiden asiantuntijoiden ja assistenttien valinnassa käytetään organisaatioiden henkilöstön ilmoittautumismenettelyä. Ajatuksena on luoda tehtäväkuvaukset ja osaamisvaatimukset tarvittavien asiantuntijoiden ja assistenttien osalta. Sähköinen ilmoittautuminen avattaisiin kaikkiin luovuttaviin organisaatioihin. Useita tehtäviä voidaan tehdä etänä. Täytyisi kuitenkin varmistua, että henkilöillä on mahdollisuus saada virkavapaata vuoden 2018 loppuun saakka.

Muissa asioissa Kimmo Hinno kertoi maakuntauudistuksen yleisötilaisuuksista, joita on pidetty Pudasjärvellä ja Oulussa. Kiitosta on tullut siitä, että maakuntauudistuksen kokonaiskuva avautuu ja esille nousee muutkin asiat kuin sote.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen ohjausryhmän seuraava kokous pidetään 12.6.2017.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen ohjaus- ja johtoryhmän sekä työryhmien esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen sekä lisää tietoa maakuntauudistuksen valmistelusta: www.popmaakunta.fi

Lisätietoa maakuntauudistuksesta: www.alueuudistus.fi

Lisätietoja:
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen puheenjohtaja Samuli Pohjamo, p. 040 718 4108