Ajankohtaista

10.05.2017

Työryhmä 4:n kokoustiedote

Maakuntauudistuksen työryhmä 4:n kokouksessa 4.5. käsiteltiin uudistuksen valtakunnallista ja paikallista tilannetta sekä kuultiin työryhmän eri palvelukokonaisuuksien ajankohtaisimmista asioista. Lisäksi kuultiin katsaus työryhmän tehtäväkentän liittymäpinnoista PoPSTer-työhön.

Leimallista monitahoisen tehtäväkentän uudistuksen valmistelussa on lainsäädännön keskeneräisyys. Par'aikaa lausunnolla olevassa MAKU II -lakipaketissa on useita tehtäväkentän toimintaa jatkossa ohjaavia lakeja ja lakien muutoksia. Lomituspalvelulain lausunnolle tuloa vielä odotellaan samoin kuin valinnanvapauslain, jolla voi merkittäviäkin vaikutuksia mm. palveluiden järjestämiselle ja maakuntien liikelaitosten/yksityisten yhtiöiden syntymiselle.

Huolimatta auki olevista asioista on eri tehtäväalueilla järjestetty kuulemis- ja yhteistoimintapalavereita entistä suuremman joukon saamiseksi mukaan uudistustyöhön. Palaute järjestetyistä tapaamisista on ollut hyvää ja niiden tarpeellisuus todettu.

Työryhmän jatkotyöskentely jatkuu tiiviinä. Vielä kevään aikana järjestetään asiakaskysely lähinnä maaseutupalveluiden ja maaseudun kehittämisen, lomituksen sekä eläinlääkintähuollon tehtäväkentästä. Myös työryhmän tehtäväalueen toimitiloista kerätään tietoa yhteistyössä kiinteistöt ja toimitilat -työryhmän kanssa. Molempien edellä mainittujen tiedonkeruu luo pohjaa jatkotyölle ja muun muassa organisoitumiselle.

Työryhmä 4 kokoontuu tarvittaessa vielä ennen juhannusta tai viimeistään pian kesälomakauden jälkeen.

Lisätiedot:

Työryhmän puheenjohtaja Timo Lehtiniemi, puh. 0295 038 094