Ajankohtaista

24.05.2017

Työryhmä 3:n kokoustiedote

Pelastustoimen ja varautumisen työryhmän (TR3) vuoden 2017 kolmas kokous pidettiin maakuntaliiton tiloissa 23.5.2017 klo 9:00 - 11:30. Palaveriin osallistui noin 15 henkilöä.


Työryhmän puheenjohtaja Petteri Helisten kertoi pelastustoimen valmistelun tilannekatsauksen. Valtakunnallisesti keskiössä on pelastustoimeen, ensihoitoon ja varautumiseen liittyvän lainsäädännön valmistelu. Hallituksen esitykset maakuntalaiksi, SOTE:n ja pelastustoimen järjestämis- ja voimaanpanolaeiksi sekä maakuntien rahoituslaiksi ovat eduskunnan käsiteltävänä. Osasta uudistuvaa lainsäädäntöä (laki pelastuslain muuttamisesta, laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta…) on vasta hallituksen esitysluonnoksia.


Pelastustoimen uudistuksen valtakunnallisia työryhmiä on uudistettu siten, että työryhmiä on nyt 15 kpl. Uutena on tullut viestintätyöryhmä. Noin puolet työryhmistä on SM:n ohjauksessa ja loput pelastustoimen kumppanuusverkoston ohjauksessa pelastusjohtajien kokouksen määrittämällä tavalla.


Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen valmistelutyö on kohdentunut osaltaan säädöshankkeista lausumiseen, mutta myös väliaikaisen valmisteluelimen nimeämiseen ja pelastustoimen ja varautumisen varsinaisen valmistelutyön käynnistämiseen.


Pelastustoimesta on nimetty väliaikaiseen valmisteluelimeen pelastusjohtaja Petteri Helisten ja varalle pelastusjohtaja Jarmo Haapanen. Pelastustoimen ja varautumisen valmistelutyön 16 alatyöryhmää ovat pääosin järjestäytyneet ja aloittaneet työsuunnitelmien laatimisen. Työsuunnitelmat sisältävät mm. tarkistuslistat huomioitavista asiakokonaisuuksista, valmistelun priorisoinnin ja järjestelyt työryhmien keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Työsuunnitelmien on oltava valmiit juhannukseen mennessä. Varsinainen valmistelutyö käynnistyy viimeistään kesälomien jälkeen.


Anu Vuorinen kertoi Popsterin kuulumiset. Heillä on parhaillaan käynnissä maakuntakierros, jossa esitellään valmistelun tilannetta. Keskustelua ovat herättäneet mm. valinnanvapaus, hyvinvointikeskusalueiden määrittäminen sekä perustason sairaanhoidon ja pitkäaikaisen vaativan laitoshoidon sijoittuminen maakunnassa. Oman pohdintansa vaatii myös maakuntien rahoituslain valmistelu ja maakunnan tuleva rahoitus.


Projektipäällikkö Kimmo Hinno totesi puheenvuorossaan, että väliaikaishallinnon toiminnan aloitus viivästyy. Alkuperäisen aikataulun mukaan aloitus oli 1.7.2017, mutta nyt todennäköinen aloitusajankohta on mm. lainsäädäntöhankkeista johtuen 1.10.2017. POPmaakunnan valmistelutyöhön ollaan saamassa (ehkä) lisärahoitusta siten, että työhön voidaan palkata lisähenkilöstöä. Avoimeksi tullee mm. muutoksen johtamiseen ja juridiikkaan liittyviä asiantuntijatehtäviä.

Lopuksi keskusteltiin mm. pelastustoimen organisoitumisesta maakunnassa (liikelaitos, taseyksikkö…), palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvistä tehtävistä sekä usean organisaation integraatiohyödyistä maakunnan alle siirryttäessä.


Seuraava kokous pidetään 20.6.2017 maakuntaliiton tiloissa.


Lisätiedot: Tomi Honkakunnas, viestinnän yhdyshenkilö (044 703 8608, tomi.honkakunnas@ouka.fi)