Ajankohtaista

24.05.2017

Henkilöstötyöryhmän kokoustiedote

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen projektijohtaja Kimmo Hinno kertoi kokouksen aluksi maakuntauudistuksen ajankohtaisista asioista. Viimeisimmän tiedon mukaan eduskunta hyväksynee järjestämis- ja valinnanvapauslait syyskuussa, joten väliaikainen valmistelutoimielin päässee aloittamaan vasta 1.10.2017. Työryhmien jatkamisesta ei ole tehty vielä päätöstä. Asioita pyritään viemään eteenpäin ja väliaikainen valmistelutoimielin kokoontuu epävirallisiin kokouksiin, Hinno totesi.


Hallintotyöryhmän jäsen hallintolakimies Sari Haataja täsmensi, että jo käynnissä olevan valmistelun jatkuvuus turvataan nimeämällä työryhmät, ja täsmentämällä niiden tehtävät ja aikataulut väliaikaisen valmisteluryhmän tehtävien näkökulmasta. Hallintotyöryhmän tehtävinä ovat paraikaa sopimuskartoitus sekä valmistelutoimielimen työjärjestyksen ja hallintosäännön valmistelu. Valmistelutoimielin hyväksyy työjärjestyksen ja se tulee voimaan samaan aikaan kuin lait, selvensi Haataja.


Työjärjestyksen lähtökohta on, että uudistuksella on muutosjohtaja. Henkilöstötyöryhmän valmistelija Juha Jääskeläinen kertoi, että muutosjohtajan paikka on tulossa julkiseen hakuun. Muiden virka- ja työsuhteiden osalta vaihtoehtoina on rekrytointi suoraan väliaikaishallinnon palvelukseen tai työskentely virka-apuna. Rekrytointeja tehdään kutsu- ja ilmoittautumismenettelynä uuteen maakuntaan siirtyvistä organisaatioista.
Jääskeläinen kertoi myös, että toisen vaiheen henkilöstökyselyyn, jolla kartoitettiin tietoja maakuntaan siirtyvien toimintojen osalta, saatiin vastaukset 25 organisaatiolta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään maakuntakonsernin toimintamallien rakentamisessa.


Työryhmän seuraava kokous pidetään tiistaina 20.6.2017, jolloin työryhmän loppuraportti on valmistunut.


Lisätiedot:


Henkilöstötyöryhmän valmistelija Juha Jääskeläinen, juha.jaaskelainen@pohjois-pohjanmaa.fi

sihteeri Katariina Ervasti, katariina.ervasti@pohjois-pohjanmaa.fi


Työryhmien esityslistat, muistiot ja pöytäkirjat löytyvät Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen nettisivuilta https://www.popmaakunta.fi/maakuntauudistus/dokumentit


Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus: www.popmaakunta.fi
Facebook: www.facebook.com/popmaakunta
Twitter: www.twitter.com/POPmaakunta