Ajankohtaista

05.06.2017

Kesäkuun uutiskirje

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen uutiskirje 6/2017

Pohjois-Pohjanmaan liitto hakee muutosjohtajaa


Pohjois-Pohjanmaan liitto hakee MUUTOSJOHTAJAA määräaikaiseen virkasuhteeseen johtamaan ja
koordinoimaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua Pohjois-Pohjanmaalla.


Tehtävän sijaintipaikka on Pohjois-Pohjanmaan liiton virasto Oulussa. Työnantajana toimii Pohjois-
Pohjanmaan liitto, kunnes sote-järjestämislaki, maakuntalaki ja voimaanpanolaki tulevat voimaan, tällöin
työnantajaksi vaihtuu Pohjois-Pohjanmaan maakunnan väliaikaishallinto ja vuonna 2018 maakuntavaltuustojärjestäydyttyään.


Virka on määräaikainen ja se täytetään 1.8.2017 alkaen ja se kestää 31.12.2018 saakka. Viran aloitusajankohta on ehdollinen ja se edellyttää sote- ja maakuntauudistukseen liittyvän lainsäädännön
hyväksymistä.


Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntajohtaja Jussi Rämet, p. 040 5863 877
Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintojohtaja Riitta Pitkänen, p. 050 5052260
Maakuntauudistuksen henkilöstötyöryhmän valmistelija Juha Jääskeläinen, p. 0400 688270

Hakuilmoitus kokonaisuudessaan Pohjois-Pohjanmaan liiton internetsivuilla.

VM: Maakuntien rahoituslakia täydennetään kattamaan kaikki maakuntien tehtävät


Hallitus esittää maakuntien rahoituslain täydentämistä maakuntien muihin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä pelastustoimen tehtäviin perustuvan rahoituksen osalta. Täydennyksen myötä rahoitusjärjestelmä
kattaisi kaikki maakunnan vastuulle siirtyvät tehtävät. Hallitus antoi rahoituslakia täydentävän esityksen
eduskunnalle 18. toukokuuta.


Lue koko uutinen alueuudistus.fi-sivustolta.

 

Tekijä tutuksi: Työryhmä 2:n vetäjä Petri Kerästä kiehtoo yhteiskunnan kehittäminen

Työryhmä 2:n vetäjä Petri Kerästä kiehtoo yhteiskunnan kehittäminen

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen Elinkeinot ja työllisyys sekä aluekehittäminen ja rahoitus -työryhmän, lyhyemmin työryhmä 2:n, vetäjä Petri Keränen siirtyi nykyiseen tehtäväänsä Pohjois-Savon ELY-keskuksen johtajan paikalta viime vuoden lokakuussa. Tällä kertaa Savosta Pohjois-Pohjanmaalle vetivät uusi mielenkiintoinen työ ja perhesuhteet, vaikka Oulu onkin alkujaan suomussalmelaiselle miehelle tuttu kaupunki jo opiskeluajoilta.

Keräsen vetämän työryhmän tehtävänä on kuvata sitä, millaisia työvoima-, elinkeino-, ja yrityspalveluja tuleva maakunta tarjoaa ja millaisilla toimintamalleilla palvelut järjestetään. Ryhmän tehtäviin kuuluu myös aluekehittämiseen liittyvän suunnittelujärjestelmän ja rahoitusjärjestelmän kuvaaminen, maahanmuutto- ja kotouttamisasiat sekä identiteetin, elinvoiman ja liikunnan edistämiseen liittyvät asiat. ”Toisaalta yhden maakuntaan siirtyvän organisaation johtajana on velvollisuus laajemminkin suunnitella tulevaa maakuntaorganisaatiota nykyisen viraston tehtävien järjestämiseksi tulevaisuudessa”, Keränen summaa.

”Minua on koko työurani ajan kiehtonut mukanaolo yhteiskunnan suunnittelussa ja päätöksenteossa. On nautinnollista, että voi olla verkostossa yhteistyökumppaneiden kanssa suunnittelemassa, valmistelemassa ja päättämässä yhteiskunnan kehittämisestä niin hallinnon kuin substanssiasioidenkin osalta”, Keränen kertoo.

Haastavaa uudessa pestissä on isojen muutosten läpivieminen monitahoisissa organisaatioissa. ”Muutoksen onnistumiseksi on saatava kaikki ymmärtämään kehityksen välttämättömyys, tavoitteet ja tarvittavat toimet. Joskus muutokseen liittyy myös kipeitä henkilöstöratkaisuja, jotka ovat aina vaikeita myös johtajalle”.

Tällä hetkellä työssä on pinnalla kasvupalveluiden toimintamallin suunnitteleminen: Kasvupalveluiden järjestämis- ja viranomaistehtävät sekä tuottamistehtävät on kyettävä erottamaan. Palveluiden tuottamisen siirtäminen vapaaseen markkinaan yksityisten yritysten, maakunnan yhtiön ja järjestöjen tehtäväksi on iso toiminnallinen muutos. Samalla pitäisi pystyä turvaamaan myös kasvupalveluiden osalta kansalaisten ja yritysten valinnanvapaus. ”Lisäksi pohdiskelussa on monialaista työvoimapalvelua tarvitsevien henkilöasiakkaiden palvelu, maahanmuutto- ja kotouttamistehtävät maakunnassa sekä yrityspalveluiden yhden luukun periaatteen rakentaminen maakuntaan”.

Vastapainoa työlle tuovat perheen kanssa vietetty aika ja yhteiset harrastukset – mökkeily, matkailu ja monipuolinen liikunta. ”Talvella hiihdetään ja lasketellaan ja kesäisin mm. golfataan. Myös moottoripyöräily, rotary ja viinikerhotoiminta löytyvät puolison kanssa kummankin harrastuksena.”

Juttusarjassa esitellään henkilöitä, jotka ovat tekemässä Pohjois-Pohjanmaalla maakuntauudistusta.

Mikä muuttuu?
Maaseutupalvelut osaksi uutta maakuntaa

Nykyiset maaseutuelinkeinoihin, ympäristöterveydenhuoltoon, alkoholihallintoon, lomituspalveluihin, kalatalouteen, luonnonvaroihin ja vesistöihin liittyvät viranomaisten palvelut siirtyvät maakuntaorganisaatioon vuoden 2019 alusta alkaen. Tällä hetkellä kyseisiä palveluja Pohjois-Pohjanmaalla järjestävät ELY-keskukset, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto sekä kuntien yhteistoiminta-alueet.

Esimerkiksi maaseutupalvelut koostuvat rahoitustehtävistä ja valvonnoista. Tehtävät liittyvät mm. viljelijöiden maataloustoiminnan rahoitukseen, maatalouden ja maaseutuyritysten investointien rahoitukseen, maaseudun kehittämiseen sekä elinkeinojen edistämiseen. Tehtävinä on myös valvoa elintarvike- ja tuoteturvallisuutta sekä rahoituksen liittyvien ehtojen noudattamista. Maaseutupalveluista vastaa noin 90 henkilöä kahdessa ELY-keskuksen ja lukuisissa Kuntien yhteistoiminta-alueiden toimipisteissä. Pohjois-Pohjanmaan maaseutuyritysten saama rahoitus edellä mainittujen palvelujen kautta on noin 230 miljoonaa euroa vuodessa.

Maaseutupalveluiden, ympäristöterveydenhuollon, luonnonvara- ja vesistötehtävien, kalatalouden, alkoholihallinnon sekä lomituspalveluiden tehtävillä on suuri merkitys Pohjois-Pohjanmaan maakunnan elinvoimaan ja talouden rahavirtoihin. Kun mietitään uutta, tulee asioita tarkastella suurempina kokonaisuuksina, jotta voisimme löytää eri palvelujen tuottamiseen uusia näkökulmia ja parempia toimintamalleja.

Nykytilaselvityksessä on tähän mennessä kartoitettu koko laajan tehtäväkentän resursseja, suoritteita, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Jatkotyössä näiden tehtävien osalta tullaan arvioimaan tehtäväkentän toimivuutta ja kehittämistarpeita siirryttäessä uuteen maakuntaorganisaatioon. Näissä tehtävissä on paljon myös valtakunnallisia keskittämisiä, joiden osalta on mietittävä keskitettyjen tehtävien jatkamista tai niiden maakunnallista järjestämistä. Tällä hetkellä kartoitetaan asiakkaiden toiveita asioinnin järjestämisestä. Kartoitus toteutetaan nettikyselyn avulla ja tuloksia hyödynnetään jatkovalmistelussa.

Vanhoja organisaatiorajoja ja toimintatapoja on haastettava toimivan, palvelukykyisen ja tehokkaan organisaation muodostamiseksi. Asiakaspalvelun järjestäminen ja turvaaminen on keskeistä uuden organisaation suunnittelussa. Asiakkaiden ohjautuvuus niin sähköisten palvelukanavien kuin fyysisten palvelupisteiden kautta pitää miettiä kunkin palvelukokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisesti. Tavoitteena tulee olla asiakaslähtöiset palvelut sekä tuloksekas, tehokas ja reagointikykyinen organisaatio.

Timo Lehtiniemi, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Maaseutu- ja energiayksikön päällikkö
Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen työryhmä 4 puheenjohtaja

Luetko jo maakuntauudistuksen blogia?

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksessa mukana olevat ihmiset kirjoittavat blogiin uudistuksen
ajankohtaisista asioista.

Blogin löydät osoitteesta www.popmaakunta.fi/blogi


Lukusuositus!