Ajankohtaista

08.06.2017

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen johtoryhmän kokoustiedote 8.6.2017

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen johtoryhmä piti tänään viimeisen kokouksensa Oulussa. Kokouksen aluksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen projektijohtaja Kimmo Hinno kertoi Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen ja valtakunnallisen uudistuksen etenemisestä. Maakunta- ja voimaanpanolain oli tarkoitus tulla voimaan 1.7.2017. Hinnon mukaan on jo selvää, että lait hyväksytään aikaisintaan syyskuussa. Virallista tietoa ei ole vielä tullut. Väliaikainen valmistelutoimielin aloittaa työnsä tästä huolimatta. Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto on valittu ja maakuntahallitus on aloittanut toimintansa. Maakuntauudistuksen johtoryhmän ja ohjausryhmän toiminta lakkaa kesäkuussa ja tilalle tulevat poliittinen seurantaryhmä sekä laaja ohjausryhmä.


Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen työryhmien puheenjohtajat ja valmistelijat kertoivat, mitä linjauksia ja päätöksiä väliaikaishallinnon on tehtävä, jotta uudistuksen valmistelu etenee aikataulun mukaisesti. Työryhmien loppuraportit ovat valmistumassa. Kesäkuun jälkeen vastuu työryhmien työn etenemisestä siirtyy väliaikaishallinnolle. Poliittisten piirinjärjestöjen kanssa on sovittu, että väliaikaishallinnon ohjausryhmään tulee 42–43 kuntajäsentä, henkilöstöjärjestöjen edustus ja sidosryhmien edustus. Tulevaan ohjausryhmään kutsutaan mukaan maakuntauudistuksen merkittävimmät sidosryhmät.


Henkilöstötyöryhmän valmistelija Juha Jääskeläinen kertoi työryhmän saaneen esiselvityksen valmiiksi. Työryhmä on selvittänyt mm. luovutuksen kohteena oleva toiminnot ja siirtyvän henkilöstön, eläköitymistiedot siirtyvästä henkilöstöstä sekä henkilöstöasioita koskevan ehtovertailun. Työryhmän esitysluonnos väliaikaishallinnolle jatkotyöskentelystä sisältää suurimpina asioina henkilöstösiirtoihin ja -vastaanottoon liittyvät tehtävät sekä maakuntakonsertin HR-toimintamallin rakentaminen. Myös ylimpien viranhaltijoiden ja esimiesten rekrytointimalli tulee tehdä, jotta organisaatio saadaan mahdollisimman pian kuntoon johdon osalta. Henkilöstötyöryhmä jatkaisi työskentelyä myös väliaikaishallinnon aikana.


ICT-työryhmän työskentelyn painopiste on ollut sotessa ja kunnista siirtyvissä toiminnoissa, kertoi valmistelija Juhani Heikka. Isoja asioita ovat maakunnan kokonaisarkkitehtuurin mallintaminen sekä ICT-tietojärjestelmät ja -intra. Väliaikaishallinnolle tehtävän esityksen mukaan ICT-kokonaisuuden valmisteluun tarvitaan täysi- ja osa-aikaisia valmistelijaresurssia heti kesälomien jälkeen. Siirtymäaikana tietojärjestelmissä vuosien 2017–2021 aikana ja ICT-ratkaisuissa hyödynnetään pääsääntöisesti olemassa olevia ratkaisuja, ehdottaa Heikka. ICT-palvelujen järjestämisen vaihtoehdot selvitetään nopealla aikataululla, koska yhteistyö kansallisen ICT-palvelukeskuksen kanssa tulee olla sovittuna vuoden 2017 loppuun mennessä. Alueen tavoitteet on kiteytettävä ja kaikki keskeiset vaikuttajat kontaktoitava alueen roolin vahvistamiseksi sekä alueen osaamisen hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla, Heikka korostaa.


Lisätiedot: maakuntauudistuksen johtoryhmän puheenjohtaja Jussi Rämet, p. 040 5863 877 ja maakuntauudistuksen projektijohtaja Kimmo Hinno, p. 050 9190578, kimmo.hinno@pohjois-pohjanmaa.fi

Työryhmien esityslistat, muistiot ja pöytäkirjat löytyvät Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen nettisivuilta https://www.popmaakunta.fi/maakuntauudistus/dokumentit

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus: www.popmaakunta.fi Facebook: www.facebook.com/popmaakunta Twitter: www.twitter.com/POPmaakunta

Lisätietoa maakuntauudistuksesta: www.alueuudistus.fi