Ajankohtaista

13.06.2017

Elinkeino ja työllisyys sekä aluekehittäminen ja rahoitus -työryhmän kokoustiedote 6.6.2017

Kokouksessa käsiteltiin uudistuksen valtakunnallista ja paikallista tilannetta sekä etenemistä. Lisäksi tarkasteltiin alatyöryhmien välituloksia.
Puheenjohtaja Petri Keränen esitteli tilannekatsauksen uudistuksen valtakunnallisesta valmistelusta. Aluekehittämis- ja kasvupalvelulain käsittely on viivästynyt ja tämän hetkisen tiedon mukaan lait on tulossa syyskuussa eduskunnan käsittelyyn. On mahdollista, että lakiin tulee vielä suurempia muutoksia. Vilkasta poliittista keskustelua käydään muun muassa markkinamallista, kuntien elinvoimatehtävien ja maakuntien kasvupalveluiden yhteensovittamisesta, vaikeasti työllistyvien palveluista sekä yleiskatteellisen rahan riittävyydestä kasvupalveluille.


Muutosta koskevalle henkilöstölle ja johdolle ollaan tekemässä TEM:n ja VM:n voimin muutostukipakettia. Materiaalit toimitetaan syksyllä. Haasteena on, miten kuntapuolen henkilöstö (mm. maaseutulomittajat) saavat riittävästi tietoa muutoksesta.


TEM valmistelee Kasvupalvelut-yhtiötä, joka ottaisi hoitaakseen keskistetyt puhelinpalvelut, ICT-ratkaisuja (kasvupalvelujen digitehtävien järjestelyt, mm. Työmarkkinatori) sekä muita järjestämistehtävien tukipalveluja. Rakennerahastotehtävien nykyinen keskittäminen puretaan ja jokainen maakunta hoitaa itse kaikki rahastoihin liittyvät tehtävät. Tilannekuvaus on pitänyt toimittaa työ- ja elinkeinoministeriölle perjantaina 2.6.


Kokouksessa kuultiin alatyöryhmien puheenjohtajien esittämät katsauksen alatyöryhmien tehtävistä ja työvaiheista. Mari Tuomikoski esitteli Monialainen työvoimapalvelu -työryhmän välitulokset. Työryhmä näkee, että uudistus on hyvä mahdollisuus maakunnille kehittää heikossa työmarkkinatilanteessa olevien palvelupolkuja saumattomasti, mutta sisältää myös paljon haasteita.


Hanna Määttä esitteli Maahanmuutto ja kotouttaminen -alatyöryhmän työn välituloksia. Palveluiden piirissä olevien määrää on vaikea arvioida ja asiakasryhmät ovat hyvin erityyppisiä. On selvää, että osa tehtävistä on oltava viranomaispalveluja, mutta osa voidaan toteuttaa myös ulkopuolisten palveluntuottajien taholta.


Petri Keränen puolestaan esitteli Yrityspalvelut ja rahoitus -alatyöryhmän työtä ja tekeillä olevaa raporttia. Työryhmä on järjestänyt kuulemiskierroksen eri tahoille. Raportissa tullaan kuvaamaan muun muassa nykytilaa yritys- ja rahoituspalveluista sekä vaihtoehtoisia toimintamalleja jatkosuunnittelun pohjaksi.


Lopuksi Marjo Pak esitteli viestinnän valtakunnallisen ja alueellisen suunnittelun ajankohtaisia asioita. Viestinnän painopiste siirtyy toimeenpanon viestintään ja kansalaisviestintään. Valtakunnallisesti valmistellaan yhteistä (sote- ja maakuntauudistus) viestintäsuunnitelmaa, jonka yhteensovittaminen on valtionvarainministeriön vastuulla.


Verkkopalveluiden järjestäminen on yksi keskeisin kysymys viestinnän osalta. Asiaa pohditaan muun muassa Kuntaliiton järjestämässä työpajassa 15.6. Tilaisuuteen osallistuu alueeltamme viestintäryhmän puheenjohtaja Arja Hankivaara sekä viestintäryhmän varapuheenjohtaja Tuula Pörhö.
Työryhmän seuraava kokous järjestetään 4.9. klo 12–14.


Lisätiedot: Työryhmän puheenjohtaja Petri Keränen, puh. 0295 026 727