Ajankohtaista

13.06.2017

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen ohjausryhmän kokoustiedote 12.6.2017

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen ohjausryhmä kokoontui Oulussa 12.6.2017 viimeisen kerran. Kokouksen aluksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen projektijohtaja Kimmo Hinno kertoi Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen ja valtakunnallisen uudistuksen etenemisestä. Hinnon mukaan on jo selvää, että lait hyväksytään aikaisintaan syyskuussa. Virallista tietoa ei ole vielä tullut. Väliaikainen valmistelutoimielin aloittaa työnsä tästä huolimatta. Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto on valittu ja maakuntahallitus on aloittanut toimintansa.  Maakuntauudistuksen johtoryhmän ja ohjausryhmän toiminta lakkaa kesäkuussa ja tilalle tulevat poliittinen seurantaryhmä sekä laaja ohjausryhmä. 

Kimmo Hinnon mukaan työryhmien kanssa on keskusteltu väliaikaishallinnon tarvitsemasta henkilöstöstä. Kesäkuun loppuun saakka uudistuksen rahoitus tulee sairaanhoitopiiriltä, liitolta ja kunnilta. Mahdollisesti elokuusta alkaen voidaan käyttää lisäbudjetista myönnettyä rahoitusta, vaikka lakeja ei ole olisi hyväksytty. Rahoitusten toteutuessa väliaikaishallintoon voidaan tehdä lisärekrytointeja.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen työryhmien puheenjohtajat ja valmistelijat kertoivat, mitä linjauksia ja päätöksiä väliaikaishallinnon on tehtävä, jotta uudistuksen valmistelu etenee aikataulun mukaisesti. Työryhmien loppuraportit ovat valmistumassa. Kesäkuun jälkeen vastuu työryhmien työn etenemisestä siirtyy väliaikaishallinnolle.

Kimmo Hinno kertoi henkilöstötyöryhmän saaneen esiselvityksen valmiiksi. Työryhmän esitysluonnos väliaikaishallinnolle jatkotyöskentelystä sisältää suurimpina asioina henkilöstösiirtoihin ja -vastaanottoon liittyvät tehtävät sekä maakuntakonsertin HR-toimintamallin rakentaminen. Myös ylimpien viranhaltijoiden ja esimiesten rekrytointimalli tulee tehdä, jotta organisaatio saadaan mahdollisimman pian kuntoon johdon osalta. Henkilöstötyöryhmä jatkaisi työskentelyä myös väliaikaishallinnon aikana.  

ICT-työryhmän työskentelyn painopiste on ollut sotessa ja kunnista siirtyvissä toiminnoissa, kertoi valmistelija Juhani Heikka. Isoja asioita ovat maakunnan kokonaisarkkitehtuurin mallintaminen sekä ICT-tietojärjestelmät ja -intra. Väliaikaishallinnolle tehtävän esityksen mukaan ICT-kokonaisuuden valmisteluun ja toteutukseen tarvitaan täysi- ja osa-aikaisia osaajia heti kesälomien jälkeen. Siirtymäaikana tietojärjestelmissä vuosien 2017–2021 aikana ja ICT-ratkaisuissa hyödynnetään pääsääntöisesti olemassa olevia ratkaisuja. ICT-palvelujen järjestämisen vaihtoehdot selvitetään nopealla aikataululla, koska yhteistyö kansallisen ICT-palvelukeskuksen kanssa tulee olla sovittuna vuoden 2017 loppuun mennessä.  Heikan mukaan ICT-työryhmä jatkaa myös väliaikaishallinnon aikana.

Riitta Pitkänen kertoi hallintotyöryhmän kartoittaneen kuntien sopimuksia. Kooste sopimuksista toimitetaan valmisteluryhmille jatkotyöskentelyä varten. Väliaikainen valmistelutoimielin tekee sopimuksiin liittyvät päätökset. Väliaikaishallinnon työjärjestyksen luonnos on valmis ja käsitellään väliaikaisessa valmistelutoimielimen kokouksessa 21.6.2017. Työjärjestys voidaan hyväksyä lopullisesti, kun väliaikainen valmistelutoimielin on virallisesti vahvistettu. Maakunnan sääntöjä ei ole vielä valmisteltu, koska tulevan maakunnan organisaatiomaali ei ole tiedossa. Hallintotyöryhmän loppuraporttiin kirjataan väliaikaishallinnolle tehtävät toimenpide-ehdotukset.

Lisätietoja:

maakuntauudistuksen ohjausryhmän 1. varapuheenjohtaja Matti Räinä, p. 0295 038 279

maakuntauudistuksen projektijohtaja Kimmo Hinno, p. 050 9190578, kimmo.hinno@pohjois-pohjanmaa.fi

Työryhmien esityslistat, muistiot ja pöytäkirjat löytyvät Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen nettisivuilta https://www.popmaakunta.fi/maakuntauudistus/dokumentit


Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus: www.popmaakunta.fi
Facebook: www.facebook.com/popmaakunta
Twitter: www.twitter.com/POPmaakunta

Lisätietoa maakuntauudistuksesta: www.alueuudistus.fi