Ajankohtaista

20.06.2017

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen henkilöstötyöryhmän kokoustiedote

Henkilöstötyöryhmä piti 20.6.2017 viimeisen kokouksensa ennen kesälomia. Kokouksen aluksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen projektijohtaja Kimmo Hinno kertoi maakuntauudistuksen ajankohtaisista asioista. Uudistuksen valmistelu jatkuu, kuten on suunniteltukin, Hinno totesi. PoPSTerin edustajat, työryhmien puheenjohtajat ja valmistelijat sekä TE-toimiston edustajat ovat keskustelleet tulevan maakunnan organisaatiorakenteesta.

Organisaatiorakenteen suunnittelua jatketaan siten, että elokuussa kokoontuvan väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksessa olisi hahmotelma organisaatiorakenteesta. Väliaikaisen valmistelutoimielimien asialistalla 21.6.2017 on mm. väliaikaishallinnon työjärjestys, muutosjohtajan virkaa koskevat asiat, eräiden työsuhteiden jatkaminen vuoden 2018 loppuun saakka sekä soten vastuuvalmistelijan hakeminen sisäisellä hakumenettelyllä.

PoPSTer-hankkeen asiantuntija Johanna Kiiskilä kertoi PoPSTer-hankkeen ajankohtaisesta tilanteesta. ”Mennään entisillä spekseillä”, totesi Kiiskilä. PoPSTerin loppuraportissa tullaan esittämään kolmen aluemallin vaihtoehdot. Loppuraportti julkaistaan elokuussa. Kiiskilä esitteli myös valinnanvapauden pilotointia, johon olisi halukkuutta. Työterveyshuollon nykytilakartoitus on tehty. Työterveyshuolto siirtyy kunnilta maakunnille 1.1.2019, kuten muutkin sote-palvelut. Maakunnan pitää ottaa tämä huomioon valmistelussa, painotti Kiiskilä. PoPSTer-valmistelu jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka. Soten valmistelun jatkosta päätetään väliaikaishallinnossa.

Sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstövalmistelu jatkuu

Henkilöstötyöryhmän valmistelija Juha Jääskeläinen kertoi, että tähän mennessä on selvitetty luovutuksen kohteena olevia toimintoja ja siirtyvää henkilöstöä, eläköitymistietoja siirtyvästä henkilöstöstä, henkilöstöasioita koskevaa ehtovertailua, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen ja HR-järjestelmien valintaan liittyvää kansallista ja paikallista valmistelua sekä edustuksellisen yhteistoimielimen ja yt-toimintamallin valmistelua.

Henkilöstötyöryhmä hyväksyi esitysluonnoksen väliaikaishallinnolle jatkotyöskentelyn osalta:

• valmistelutoimielimen tulee nimetä henkilö, joka vastaa henkilöstöasioiden valmistelusta

• määräaikaisen henkilöstön (ad. 31.12.2018) rekrytointimalli väliaikaishallintoon ja maakuntaan

• yhteistoiminta-, henkilöstöviestintä- ja henkilöstön osallistamisen mallin rakentaminen

• väliaikaisen yhteistoimintaelimen ja toimintamallin hyväksyminen

• henkilöstösiirtoihin ja -vastaanottoon liittyvät tehtävät

• maakuntakonsernin HR-toimintamallin rakentaminen

• ylimpien viranhaltijoiden ja esimiesten rekrytointimalli.

Maakunnan väliaikaishallinnon rekrytointimenettelyä käytetään ensisijaisesti avointa hakumenettelyä, joka suunnataan henkilöstöä luovuttaville organisaatioille. Maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon tehtävissä on mahdollista työskennellä myös projektin tai hankkeen kautta. Niissä tehtävissä, joissa hakijoita ei ole saatavilla sisäisen hakumenettelyn kautta, toteutetaan rekrytointi ulkoisen haun kautta. Lisäksi rekrytointia toteutetaan kutsumenettelyllä.

Alustava henkilöstötarve maakunnan käynnistämiseen on vuonna 2017 arviolta 35 henkilöä sekä vuonna 2018 arviolta 110 henkilöä. ICT-valmisteluun tarvitaan vuonna 2017 arviolta 19 henkilöä ja vuonna 2018 arviolta 32 henkilöä. Henkilöt työskentelevät joko osa- tai kokoaikaisina. Rekrytoinnit toteutetaan vaiheittain elo-syyskuussa.

Jääskeläinen esitteli myös Pohjois-Pohjanmaan maakunnan väliaikaishallinnon toimintaohjetta työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta sekä maakuntien talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden organisoitumista. Maakuntien on ilmoitettava TAHE-valmistelusta syyskuun loppuun mennessä.

Henkilöstötyöryhmän syksyn kokousaikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätiedot

henkilöstötyöryhmän valmistelija Juha Jääskeläinen, juha.jaaskelainen@pohjois-pohjanmaa.fi

sihteeri Katariina Ervasti, katariina.ervasti@pohjois-pohjanmaa.fi

Työryhmien esityslistat, muistiot ja pöytäkirjat löytyvät Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen nettisivuilta https://www.popmaakunta.fi/maakuntauudistus/dokumentit

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus:

www.popmaakunta.fi

Facebook www.facebook.com/popmaakunta

Twitter www.twitter.com/POPmaakunta