Ajankohtaista

22.06.2017

Pelastustoimi ja varautuminen -työryhmän 20.6.2017 kokoustiedote

Pelastustoimen ja varautumisen työryhmän viimeinen esivalmisteluvaiheen kokous pidettiin 20.6.2017 klo 9:00 - 11:00. Läsnä maakuntaliiton tiloissa oli noin 10 henkilöä.

Anu Vuorinen kertoi alkuun PoPSTer -hankkeen kuulumisista. PoPSTerin poliittisen ohjausryhmän viimeinen kokous on käsillä. Esillä on mm. aluerakenteen karttoja, joten keskustelua on odotettavissa. Kovasti odotetaan perustuslakivaliokunnan lausuntoa valinnanvapauslainsäädännöstä, joka on Soten jatkon osalta keskeinen. PopSTer -hankkeen kuntakierroksen lausuntopalautteissa on puhuttanut eniten ”konkreettiset” asiat, kuten perushoidon, palveluasumisen ja sairaalasijojen sijoittuminen maakunnan Sotessa sekä Soten organisoituminen.

Petteri Helisten kertoi maakuntauudistuksen ajankohtaiset asiat. Keskeinen lainsäädäntö on hieman ”jumissa” eduskunnassa. Väliaikaisen toimielimen nimeämisestä ei ole ilmennyt tyytymättömyyttä. Toimielimen virallinen aloitus on tällä tietoa 1.10.2017. Maakuntauudistuksen valmistelu on jatkuttava keskeytyksettä vaikka toimielimen aloitus on viivästynyt. Maakuntauudistuksen valmisteluvaihe saattaa tuoda joitain muutoksia valmistelutyöryhmiin, mutta väliaikaiselle toimielimelle tullaan esittämään, että pelastustoimen ja varautumisen työryhmä (TR3) ja sen alatyöryhmät jatkaisivat nykymuotoisina.

Helisten esitteli tuloksia selvitystyöstä, jossa on käsitelty pelastustoimen asemoitumista maakuntaorganisaatiossa. Suurimmat hyödyt on saatavissa, jos pelastuslaitos on omana liikelaitoksena maakuntavaltuuston ja -johtajan alaisuudessa. Myös SM on kirjelmöinyt sen puolesta, että pelastuslaitoksen palvelujen tuottaminen omassa liikelaitoksessa on uudistuksen tavoitteiden kannalta paras vaihtoehto.

Todettiin, että TR 3:n esivalmisteluvaihe toteutui suunnitellusti ja loppuraportti on valmis. Jatkovalmistelun työsuunnitelmat alkavat myös olla valmiit ja käytännön valmistelutyö alkaa heti kesälomien sallimissa puitteissa. Jonkin verran on herännyt keskustelua turvallisuusasioita käsittelevän alatyöryhmän tehtävät eli kuuluuko esim. työsuojeluasiat ja toimitilaturvallisuus ko. työryhmän tehtävänantoon vai johonkin muualle.

Valmistelutyön päätoimisen henkilöstöresurssin osalta ainakin vuosi 2017 mennään nykyisellä oto-periaatteella. Vuodelle 2018 on harkinnassa joitain päätoimisia tai osa-aikaisia valmisteluhenkilöitä määräaikaisella työsopimuksella. Näistä ja tehtävien hakumenettelyistä tehdään ratkaisut myöhemmin.
Alatyöryhmien viestinnästä sovitaan myöhimmin kesällä työsuunnitelmien yhteenvedon laatimisen yhteydessä.

Seuraava kokous 17.8.2017 klo 12. Maakuntaliiton tiloissa.


Lisätiedot:

Tomi Honkakunnas
Viestinnän yhdyshenkilö (044 703 8608, tomi.honkakunnas@ouka.fi)