Ajankohtaista

10.08.2017

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus, väliaikaisen valmistelutoimielimen päätökset 10.8.2017

Tiedote 10.8.2017

Väliaikainen valmistelutoimielin piti kolmannen kokouksensa Oulussa. Kokouksen aluksi projektijohtaja Kimmo Hinno kertoi maakuntauudistuksen ajankohtaisista asioista. Hallitus päätti neuvottelussaan 5.7.2017 jatkaa sote- ja maakuntauudistusta siten, että uudistus tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. Maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018.

Muutosjohtajan virka uudelleenvalmisteluun

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen väliaikaisen toimielimen epävirallisessa kokouksessa 19.5.2017 päätettiin, että maakuntauudistukselle rekrytoidaan julkisella haulla muutosjohtaja määräaikaiseen virkaan ajanjaksolle 1.8.2017–31.12.2018 johtamaan ja koordinoimaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua Pohjois-Pohjanmaalla. Muutosjohtajan määräaikaiseen virkaan tuli määräaikaan mennessä 10 hakijaa. Väliaikainen valmistelutoimielin päätti jatkaa hakuaikaa. Virkaa aikaisemmin hakeneet otettiin huomioon ilman uutta hakemusta. Jatkettuun määräaikaan mennessä virkaa haki 8 hakijaa.

Sote- ja maakuntauudistuksen keskeisen lakipaketin valmistelu on kuitenkin pitkittynyt eikä lakeja tulla hyväksymään aikaisempien suunnitelmien aikataulujen mukaisesti. Väliaikainen valmisteluelin esittää maakuntaliitolle, että virkasuhde jätetään täyttämättä tässä vaiheessa, koska viranhakuilmoituksessa mainitut keskeiset lait ovat hyväksymättä ja uudistuksen valmisteluaikatauluun on tullut merkittävä muutos. Muutosjohtajan virkasuhteen täyttämiseen liittyvät asiat valmistellaan uudelleen syksyn 2017 aikana.

PoPSTer-hanke jatkaa sote-valmistelua

PoPSTer-hankkeen tehtävänä on ollut luoda mallit ja toimenpideohjelma siitä, millä tavoin sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään ja tuotetaan Pohjois-Pohjanmaalla 1.1.2020 alkaen valmisteilla olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelut yhdistyvät ja jatkossa molempia ohjaa sisällöllisesti maakunnan väliaikainen valmistelutoimielin.  Sote-vastuuvalmistelijan tehtävä jätetään täyttämättä tässä vaiheessa. Täyttämiseen liittyvät asiat valmistellaan uudelleen syksyn 2017 aikana. PoPSTer-hanke jatkaa soten valmistelua ja hankkeesta valitaan asiantuntija valmistelun vastuuhenkilöksi 31.12.2017 asti.

Esityslista kokonaisuudessaan on nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilla osoitteessa http://ppohjanmaa.tjhosting.com/kokous/TELIN-55386.HTM

 

Kokousaikataulu

Väliaikaisen valmistelutoimielimen seuraava kokous pidetään 28.9.2017 Oulussa.

 

Lisätietoja:

maakuntajohtaja Jussi Rämet, p. 040 5863 877