Ajankohtaista

11.10.2017

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen henkilöstötyöryhmän kokoustiedote

Sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstövalmistelu jatkuu

Henkilöstötyöryhmän valmistelija Juha Jääskeläinen nosti sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstövalmistelun työsuunnitelmasta esille uusimmat ja ajankohtaisimmat asiat. Henkilöstövalmistelua koskeva viestintä ja kohteena olevien organisaatioiden henkilöstön tiedottaminen on uudistuksen yksi strateginen menestystekijä. Henkilöstöasioiden valmistelussa tiedotetaan ja ohjeistetaan luovuttavia organisaatioita sekä annetaan suosituksia monista eri henkilöstöön liittyvistä asioita. Maakuntakonsernin HR-toimintamalliin sisältyy mm. henkilöstö-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sekä yhtenäisten paikallisten virka- ja työehtosopimusten valmistelu, henkilöstökäsikirjan laatiminen, työhyvinvointimallin luominen sekä rekrytointisuunnitelman ja osaamisen johtamisen toimintamallin valmistelu. Henkilöstöstrategia tullee olemaan osa maakuntastrategiaa ja se valmistellaan laaja-alaisessa yhteistyössä.

Yhteistyösopimus sote- ja maakuntavalmisteluun osallistuvan henkilöstön käytön periaatteista ja kustannusten korvaamisesta. Yhteistyösopimus on lähetetty luovuttaviin organisaatioihin käsiteltäväksi. Sopimuksen tarkoituksena on sopia sote- ja maakuntavalmisteluun osallistuvan henkilöstön käytön periaatteista ja kustannusten korvaamisesta. Henkilöstö rekrytoidaan pääsääntöisesti sisäisenä hakuna toimintoja maakuntaan siirtävistä organisaatioista sisältäen organisaatioiden konserniyhteisöt.

Pohjois-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutehtävien rekrytoinnit

Muutosjohtajan ja sote-vastuuvalmistelijan rekrytointi on aloitettu. Esivalmistelun aikainen henkilöstösuunnitelma viedään johtoryhmälle linjattavaksi.

Pohjois-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen epävirallinen yhteistoimintaelin

Johtoryhmän päätöksellä väliaikaishallinnolle nimetty väliaikainen yhteistoimintaelin toimii Pohjois-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen epävirallisena yhteistoimielimenä 31.5.2018 saakka. Epävirallisen yhteistoimintaelimen työskentelyä ohjaa henkilöstötyöryhmän ja ammattijärjestöjen edustajien kanssa yhteistyössä valmistelema Pohjois-Pohjanmaan maakunnan väliaikaishallinnon toimintaohje työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta.

Henkilöstötyöryhmän seuraava kokous pidetään 14.11.2017.  

Lisätiedot

henkilöstötyöryhmän valmistelija Juha Jääskeläinen, juha.jaaskelainen@pohjois-pohjanmaa.fi

sihteeri Katariina Ervasti, katariina.ervasti@pohjois-pohjanmaa.fi

Työryhmien esityslistat, muistiot ja pöytäkirjat löytyvät Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen nettisivuilta https://www.popmaakunta.fi/maakuntauudistus/dokumentit

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus:

www.popmaakunta.fi

Facebook www.facebook.com/popmaakunta

Twitter www.twitter.com/POPmaakunta