Ajankohtaista

19.10.2017

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen johtoryhmän kokoustiedote 19.10.2017

Maakuntauudistuksen johtoryhmä piti kokouksensa 19.10.2017 Oulussa. Asiantuntija Sirkka-Liisa Olli kertoi kokouksen aluksi valinnanvapauspilottien ja palvelusetelikokeilujen hakuehdoista ja sisällöistä. Hallituksen linjauksen mukaan osa valinnanvapauspilottien määrärahasta käytetään palvelusetelikokeilujen laajentamiseen vuosina 2017–2018. Myös uudet alueet voivat hakea mukaan. Palvelusetelikokeiluja toteuttaville alueille on avautunut mahdollisuus laajentaa kokeiluja. Valinnanvapauspilottien valtionavustushaku toteutetaan alkuvuonna 2018. Uuden haun kriteerit julkaistaan vuoden vaihteessa.

Henkilöstöasioiden vastuuvalmistelija Juha Jääskeläinen kertoi Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutehtäviin rekrytoitavan henkilöstön valinnasta. Esivalmistelun ajalle on laadittu ohjeellinen henkilöstösuunnitelma, joka pohjautuu pääosin valtionhallinnon antamaan muutostuen ohjeistukseen. Valtion maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun osoittama rahoitus Pohjois-Pohjanmaan maakunnalle on tämän hetkisen tiedon mukaan noin 4,1 miljoonaa euroa. Rahoitusta käytetään henkilöstökulujen lisäksi muun muassa tilavuokriin, ostopalveluihin ja työvälineisiin. ICT-muutoksen valmisteluun on osoitettu oma erillinen rahoitus.

Ohjeellisessa henkilöstösuunnitelmassa henkilöstökustannukset on laskettu sekä 31.5.2018 saakka että 31.12.2018 saakka. Arvioitu alustava työpanosmäärä on noin 60 henkilötyövuotta. Henkilöitä rekrytoidaan porrastetusti vuosien 2017 ja 2018 aikana joko koko- tai osa-aikaisesti. Rekrytointipäätökset tehdään käytettävissä olevien resurssien puitteissa siten, että riittävä osaaminen varmistuu.

Maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakunta- ja sote-uudistuksen osana maakuntien omistukseen ja ohjaukseen on perustettu yhteisiä valtakunnallisia palvelukeskuksia, joihin kootaan palveluiden järjestämisen ja tuottamisen tarvitsemia tukipalveluja.  Perustetut palvelukeskukset ovat Toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskus (perustettu 30.1.2017 Maakuntien tilakeskus Oy), ICT-palvelukeskus (perustettu 8.6.2017 Vimana Oy) sekä Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (perustettu 16.6.2017 Hetli Oy). Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut tuottaa maakunnalle lähtökohtaisesti Hetli Oy, jos palveluita ei ole yhtiöitetty maakunnalle siirtyvien toimintojen osalta.

Pohjois-Pohjanmaalla talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotantoa maakunnassa on käsitelty laajalti keväällä 2017. Taloustyöryhmän perustaman alatyöryhmä on laatinut vaihtoehtoisia esityksiä maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon valtakunnallisen linjausten mukaisen palvelukeskuksen perustamiseen. Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa toimii kaksi kuntaomisteista yhtiöitettyä in-house -periaatteella toimivaa talous- ja henkilöstöhallinnon toimijaa: Monetra Oy ja Kuntien Hetapalvelut Oy. Hetapalvelut Oy:n osakkeenomistajat päättivät kesäkuun yhtiökokouksessaan, etteivät ole valmiita tässä vaiheessa käynnistämään fuusioneuvotteluita Monetra Oy:n kanssa. Johtoryhmä päätti esittää Hetli Oy:lle, että Pohjois-Pohjanmaan maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluntuottajaksi valitaan Monetra Oy. Asia käsitellään poliittisessa seurantaryhmässä 26.10.2017.

Johtoryhmän seuraava kokous pidetään 3.11.2017 Oulussa.

Esityslista on kokonaisuudessaan nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton internet-sivuilla: http://ppohjanmaa.tjhosting.com/kokous/2017466.HTM

Lisätiedot: maakuntajohtaja Jussi Rämet, jussi.ramet@pohjois-pohjanmaa.fi, p. 040 5863 877

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus: www.popmaakunta.fi

Facebook: www.facebook.com/popmaakunta

Twitter: www.twitter.com/POPmaakunta

 

Lisätietoa maakuntauudistuksesta: www.alueuudistus.fi