Ajankohtaista

21.11.2017

Elinkeino ja työllisyys sekä aluekehittäminen ja rahoitus -työryhmän kokoustiedote 13.11.2017

Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja soteuudistuksen työryhmä 2:n kokous järjestettiin 13.11.2017. Kokouksessa käytiin tuttuun tapaan läpi uudistuksen valmistelun valtakunnallinen ja maakunnallinen tilanne. Lisäksi kokouksessa tarkasteltiin hahmotelmia kasvupalveluiden organisoinnista, pohdittiin työryhmän työohjelmaa ja jatkotehtäviä sekä keskusteltiin maakunnan ja kuntien välisestä yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta.


Puheenjohtaja Petri Keränen kuvasi kokouksen aluksi maakuntauudistuksen valtakunnallista ja maakunnallista tilannetta. Kasvupalvelulakien valmistelu on sidoksissa sote-lainsäädännön valinnanvapaustulkintoihin. Luova-viraston valmistelu etenee ja keskitettyjen ja ylimaakunnallisen tehtävien suunnittelu on edelleen käynnissä. Valtakunnallisista linjauksista tuotiin muiden muassa esiin, että maakunta päättää palvelutuotannon ulkoistuksen laajuuden, yhtiöittämisvelvollisuus on poistettu, oman palvelutuotannon kielto on poistettu, kaikki rahoituspäätökset ovat maakunnan julkisia hallintotehtäviä ja kunnat voivat osallistua palvelutuottajina tarjouskilpailuihin yhtiöidensä kautta.


Pohjois-Pohjanmaalla maakuntauudistuksen johtoryhmä ja poliittinen ohjausryhmä jatkavat työtään. Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja soteuudistuksen muutosjohtaja (Marjukka Manninen) ja sote-vastuuvalmistelija (Sirkku Pikkujämsä) ovat valittu tehtäviinsä. Kasvupalvelujen valmisteluun on suunniteltu yhtä henkilöresurssia ensi keväästä alkaen ja kahta henkilöresurssia kesästä 2018 alkaen. Päivi Keisanen loi katsauksen valtion ja maakunnan aluekehityskeskustelun ideaan, tavoitteisiin ja toteutukseen. Keskustelut ovat lakiperusteiset, ne toteutetaan vuosittain ja TEM koordinoi keskusteluja. Alkuvuodesta 2018 tehdään harjoittelukierros – maakunnan liitto koordinoi maakunnallista valmistelua.


Tilannekatsauksen jälkeen keskusteltiin kasvupalvelujen organisoinnista. Keränen esitteli luonnosteluja maakuntakonsernista ja kasvupalveluja osana maakuntakonsernia. Tämän jälkeen pohdittiin työryhmän työohjelmaa ja tulevia jatkotehtäviä. Tiekartta on hahmoteltu – se sisältää keskeiset tehtävät aikajanalla. Kasvupalvelujen suunnittelu on vahvasti sidoksissa konsernirakennesuunnitteluun.


Lähiaikojen tärkeiksi suunnittelutehtäviksi todettiin muun muassa palvelu- ja hankintastrategian suunnittelu, palveluverkon hahmottelu, palvelumuotoilu ja sote-liittymäpintojen suunnittelu. Muita merkittäviä jatkoselvitystehtäviä ovat myös muun muassa aluekehittämistehtävien tarkentunut kuvaus (ml. rahoitus), kulttuuritehtävien hoito, rakennerahastotehtävien organisointi sekä kasvupalvelujen rajapinnat maakunnan ja kuntien kesken. Osallistaminen ja vuorovaikutus on tärkeää koko valmistelun ajan – kokouksessa pohdittiin eri foorumeita ja tilaisuuksia, missä maakuntauudistuksesta on hyvä keskustella.
Työryhmän seuraava kokous on 16.1.2018 klo 12–14.


Lisätiedot: Työryhmän puheenjohtaja Petri Keränen, puh. 0295 026 727