Ajankohtaista

21.11.2017

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen työryhmä 4 kokoontui käsittelemään uudistuksen tilannetta

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen työryhmä 4 kokoontui 17. marraskuuta käsittelemään uudistuksen tilannetta.
Työryhmän toimialaan kuuluvat maaseutupalvelut, ympäristöterveydenhuolto, luonnonvarat ja vesistöt sekä lomituspalvelut.

Kokouksen aluksi projektijohtaja Kimmo Hinno avasi maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tilannetta. Aikataulu vaikuttaa Hinnon mukaan edelleen tiukalta. Keskeisiä kysymyksiä tällä hetkellä ovat kasvupalvelu- ja valinnanvapauslainsäädäntö. Esitys valinnanvapauden toteuttamisesta on menossa eduskunnalle maaliskuussa ja kokonaisuudessaan lakipaketit on tarkoitus hyväksyä touko-kesäkuussa. Väliaikaishallinto aloittaa kesäkuussa 2018 ja ensimmäiset maakuntavaalit pidetään lokakuussa 2018.

Kimmo Hinno kertoi työryhmälle myös uudistuksen valmistelun organisoitumisesta, ohjauksesta ja rahoituksesta. Valmisteluorganisaatioilla on mahdollisuus hakea toimintaansa rahoitusta valtionvarainministeriöltä. Pohjois-Pohjanmaalla rahoitusta on haettu ja saatukin. Rahoitusta käytetään pääasiassa henkilöstön palkkaukseen. Henkilöitä rekrytoidaan lähikoina mm. vastuuvalmistelutehtäviin, projektien vetäjiksi, asiantuntijoiksi ja avustaviin tehtäviin. Pohjois-Pohjanmaan liitto on saanut ELY-keskukselta ESR-rahoituksen muutostukihankkeelle, jonka pääasiallisena tavoitteena on tukea johtoa, esimiehiä ja henkilöstöä muutoksessa.

Tulevan maakunnan rahavirtoja on analysoitu. Sote-palvelut tulevat lohkaisemaan maakunnan rahoituksesta leijonanosan. Valtiovarainministeriö koordinoi maakuntatalouden simulointiohjelmaa, jonka avulla valmistaudutaan maakuntien toiminnan hallittuun käynnistymiseen vuoden 2020 alussa. Simuloinnin avulla harjoitellaan maakuntien talous- ja ohjausprosessia ja talouspäätöksien tekemistä uudessa järjestelmässä. Käytännössä simulointi toteutetaan erilaisten työpajojen, koekeskustelujen ja ohjeistuksien ja laskelmien kokeilemisen avulla. Simulointiin osallistuvat maakunnat, maakuntien palvelukeskukset, kunnat, valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö ja ympäristöministeriö.

Puheenjohtaja Timo Lehtiniemi kertoi työryhmän työjaoksen työstä. Valmistelun etenemisestä on tehty tiekartta. Luottamushenkilöiden päätettäväksi ovat menossa mm. maakunnan rajat ylittävän yhteistyön laajuus, palvelut ja palveluverkko sekä konsernirakenteeseen liittyvät asiat kunhan kokonaisuudet on saatu valmisteltua. Moni edellä mainittu kysymys vaatii laajemman selvityksen. Esimerkiksi konsernirakenteen valmistelu organisoidaan erikseen siten, että valmistelu tehdään johdetusti uudistuksen johtoryhmän ohjauksessa. Työryhmän toimialalle ollaan tekemässä rekrytointeja valmistelutehtäviin tammikuun 2018 alusta sekä projektipäällikön tehtäviin kesällä 2018. Projektipäälliköitä rekrytoidaan maaseutupalveluihin, vesistöt, luonnonsuojelu -kokonaisuuteen, eläinlääkintään, ympäristöterveydenhuoltoon sekä lomituspalveluihin. Osa henkilöistä on kokoaikaisia, osa työskentelisi oman toimen ohella.

Kokouksen toinen osio oli omistettu ryhmätöille. Ryhmissä keskusteltiin ja pohdittiin vaihtoehtoja eri tehtäväalueiden tulevista palveluverkoista ja johtamisjärjestelmistä. Samoin pohdittiin synergiaetuja ja työn tekemisen uusia tapoja. Tarkasteluja tehtiin lähtökohtana asiakkaat ja palvelut. Vesi- ja kalatalousasioiden ryhmätöihin oli kutsuttu mukaan myös sidosryhmien edustajia.

Lisätietoja: Työryhmän puheenjohtaja Timo Lehtiniemi, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 094