Ajankohtaista

23.11.2017

Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmän kokoustiedote 23.11.2017

Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmä kokoontui Oulussa 23. marraskuuta. Kokouksessa käsiteltiin PoPSTer-hankkeen loppuraporttiin saatuja lausuntoja, Pohjois-Pohjanmaan tulevan maakunnan rakentumista talouden näkökulmasta sekä lausuntokierroksella olevaa valinnanvapauslakiluonnosta. Lisäksi asialistalla olivat konsernirakenteen valmistelu, valmistelun henkilöstörekrytoinnit sekä selvitys ICT-palvelujen järjestämisestä.

Pohjois-Pohjanmaan sote-uudistuksen valmistelusta vastanneen PoPSTer-hankkeen loppuraportti julkaistiin elokuussa, minkä jälkeen siihen pyydettiin lausuntoja alueen kunnilta, kuntayhtymiltä ja muilta yhteistyötahoilta. Sote-vastuuvalmistelija Sirkku Pikkujämsä esitteli asiaa. Lisätietoa ja lausunnot löytyvät hankkeen internetsivuilta. Johtoryhmä merkitsi asian tiedoksi.

Pohjois-Pohjanmaalla on osana maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua arvioitu tulevan maakunnan toimintakuluja sekä toisaalta tulevan maakunnan tulovirtoja ja käytössä olevaa rahoitusta.  Kaikkien maakuntaan siirtyvien toimijoiden toimintakulut ovat yhteen laskettuna liki 1,7 miljardia euroa vuoden 2016 tiedoilla arvioituna. Tästä hieman yli 92 % prosenttia muodostuu sosiaali- ja terveyspalveluista.

Valinnanvapauslain luonnos on lausuntokierroksella, ja siihen valmistaudutaan myös Pohjois-Pohjanmaalla. Sirkku Pikkujämsä esitteli johtoryhmälle lakiluonnoksen keskeisiä kohtia.

Johtoryhmä on 28.9. kokouksessaan nimennyt työryhmän maakunnan konsernirakenteen valmisteluun. Maakuntauudistuksen projektijohtaja Kimmo Hinno esitteli työn edistymistä. Johtoryhmä linjasi, että aikaisemmin nimettyä kokoonpanoa voidaan päivittää, ja että työn vetovastuuseen tarvitaan projektipäällikkö. Tehtävään voidaan hankkia osaamista ostopalveluna.

Johtoryhmä hyväksyi valmistelun ohjeellisen henkilöstösuunnitelman. Rekrytointeja viedään eteenpäin aikaisemmin sovittujen rekrytointiperiaatteiden mukaisesti. Suunnitelma tarkentuu valmistelun edetessä.

ICT-vastuuvalmistelija Juhani Heikka esitteli johtoryhmälle maakunnan ICT-palvelujen järjestämisen tilannetta. Johtoryhmä linjasi, että Pohjois-Pohjanmaalla lähdetään selvittämään mahdollisuutta perustaa alueelle valikoituneiden kumppanien kanssa yhteinen in-house-yhtiö, joka tulevaisuudessa vastaisi maakunnan ICT-palvelujen tuottamisesta. Vaihtoehtona olisi, että palvelut tuottaisi valtakunnallinen palvelukeskusyhtiö Vimana Oy. Nyt selvitettävässä vaihtoehdossa Vimana olisi yksi perustettavan yhtiön omistajista. Lisäksi mukana olisi muita, alueella jo olemassa olevia toimijoita. Esiselvityksen tulokset ja mahdolliset jatkotoimenpide-ehdotukset tuodaan edelleen johtoryhmän käsiteltäväksi.

Kokousasiakirjat ja liitteet ovat nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilla:

http://ppohjanmaa.tjhosting.com/kokous/2017479.HTM

 

Johtoryhmän seuraava kokous pidetään 21.12.2017.

Lisätiedot: Johtoryhmän puheenjohtaja, maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi

Tiedotetta on päivitetty 24.11.2017 ICT-palvelujen järjestämisen osalta. Lisätty tieto siitä, että Pohjois-Pohjanmaalla lähdetään selvittämään mahdollisuutta perustaa alueelle in-house-yhtiö yhdessä valikoituneiden kumppanien kanssa.