Ajankohtaista

15.12.2017

Henkilöstö- ja taloustyöryhmän kokoustiedote 14.12.2017

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen projektijohtaja Kimmo Hinno esitteli maakuntavalmistelun valtakunnallista tilannetta. Valmisteluhenkilöstön määrä eri maakunnissa on huolestuttava. ”Suurin osa maakunnista toimii hyvin vähillä resursseilla”, totesi Hinno. Pohjois-Pohjanmaalla rekrytointeja on jo tehty ja niitä tehdään edelleen. Suunnitelmien mukaan vuonna 2019 valmistelussa on mukana noin sata henkilöä. PoPSTer-hankkeen asiantuntija Johanna Kiiskilän tilannekatsaus käsitteli valinnanvapautta. Aikataulun mukaan sote-järjestämislaki ja valinnanvapauslaki tulevat voimaan vuonna 2020, jolloin vastuu järjestämisestä siirtyy maakunnalle. 

Vastuuvalmistelija Jarkko Raatikainen kertoi maakuntien raportoinnista ja JHS-suosituksista. JHS-suositukset on julkaistu ja niihin on syytä perehtyä, totesi Raatikainen. Maakuntien tililuettelo, talousarvio ja taloustietojen raportointi ovat parhaillaan palautekierroksella. Kaikista JHS-hankkeiden tuotoksista laitetaan väliaikaisversiot JHS-verkkosivuille: www.jhs-suositukset.fi

Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden suunnittelu tulevaan Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan etenee Monetra Oy:n hallinnoimassa Pohjois-Pohjanmaan perustamis- ja integraatio -projektissa (POP-maku), jossa on kolme osaprojektia: väliaikaishallinnon TAHE, PPSHP:n Personec ja POP-maakunnan TAHE, kertoi asiaa esitellyt Monetra Oy:n projektipäällikkö Päivi Vauhkonen.

PPSHP:n Personec -projektin päämääränä on rakentaa tulevalle maakunnalle yhtenäinen talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä. Aikataulun mukaan projekti olisi valmis helmikuussa 2019. Merkittävää on tiedostaa muutos, korosti Vauhkonen. Palkkajärjestelmän muutos on mahdollisuus henkilöstöhallinnon sujuvoittamiseen ja tehostamiseen. Viestinnän näkökulmasta on keskeistä määritellä, mitä viestitään ja kenelle, kuka viestii, milloin ja mitä välinettä tai kanavaa hyödyntämällä viestintä tapahtuu. Viestintäsuunnitelmassa määritellään toimintatavat, joilla viestintä tapahtuu mahdollisimman suoraan ja ajantasaisesti. On tärkeää, että asianosaiset saavat tiedon ennen ulkopuolisia tahoja. Maakuntien järjestämistä koskeva lainsäädäntö on kesken, ja sen tulisi aikataulun mukaan valmistua kesäkuussa 2018. Mikäli maakuntien perustaminen keskeytetään, on sairaanhoitopiirillä sopimusperusteisesti mahdollisuus peruuttaa suunniteltu järjestelmämuutos.

Lopuksi Vauhkonen kertoi talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Hetli Oy:n TAHE-kilpailutuksen ajankohtaistilanteesta. Hetli on 7.12. pidetyssä kokouksessa päätynyt johtopäätökseen, että ensimmäisen vaiheen järjestelmähankinnan laajuus koskettaa niitä tahoja, joilla on tarve järjestelmille maakuntien käynnistys- ja valmisteluvaiheessa. Ensimmäisen vaiheen järjestelmähankintaprosessi käynnistetään tammikuussa 2018. Tavoitteena on järjestelmien yhtenäistäminen.

 

Lisätiedot

Henkilöstövalmistelu: vastuuvalmistelija Juha Jääskeläinen,

Talousvalmistelu: vastuuvalmistelija Jarkko Raatikainen

sähköpostit: etunimi.sukunimi@popmaakunta.fi