Ajankohtaista

18.12.2017

Pohjois-Pohjanmaalle valittiin yhdeksän sote-projektipäällikköä

Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun valittiin yhdeksän sote-projektipäällikköä. Maakuntauudistuksen johtoryhmän linjauksen mukaisesti käynnistetyn rekrytoinnin tavoitteena oli noin kuusi henkilötyövuotta, siten että tehtävään valitun henkilön työaika voi vaihdella 50–100 prosentin välillä. Valittavien projektipäälliköiden tehtävänä on sote-vastuuvalmistelijan tukena osallistua sote-toimialan strategisen tason valmisteluun sekä osaltaan johtaa ja koordinoida valittujen asiakokonaisuuksien valmistelua sote-järjestämisen ja sote-tuotannon osalta.

Sote-projektipäälliköiksi valittiin

THM Anna Haverinen Oulun kaupungista (työaika 50–100 %)

FT, TtM Pirjo Kejonen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä (60 %)

TtM Johanna Kiiskilä Kallion kuntayhtymästä (100 %)

YTM Markku Kipinä Kuusamon kaupungista (50 %)

TtT Merja Meriläinen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä (50 %)

YTM Sirkka-Liisa Olli Oulun kaupungista (50 %)

YTL, KM Leena Pimperi-Koivisto Oulunkaaren kuntayhtymästä (50 %)

KTM Anu Vuorinen Oulunkaaren kuntayhtymästä (50–100 %)

TtM Elina Välikangas Oulun kaupungista (50 %).

Määräaikaan mennessä tehtävää haki 28 henkilöä, joista yksi veti hakemuksensa pois valintaprosessin aikana. Rekrytoinnit suoritettiin sisäisenä avoimena hakuna kohdistuen toimintoja maakuntaan luovuttavien organisaatioiden henkilöstöön. Henkilöstön käytön periaatteista ja kustannusten korvaamisesta on laadittu yhteistyösopimus. Yhteistyösopimuksen perusteella työntekijän/viranhaltijan palvelussuhde säilyy lähettävään organisaatioon, joka vastaa työ- ja virkasuhteeseen perustuvista vastuista lainsäädännön, työehtosopimusten ja kunkin yksittäisen henkilön yksityiskohtaisten sopimusehtojen perusteella.

22.12. uutista tarkennettu: Merja Meriläläinen on koulutukseltaan terveystieteiden tohtori, ei maisteri kuten jutussa aikaisemmin luki.