Ajankohtaista

16.01.2018

Selvitys uuden pohjoissuomalaisen ICMT-yhtiön perustamisesta käynnistyy

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä informaatio- ja lääketieteellisen teknologian asiantuntijaorganisaatiot Istekki Oy ja LapIT Oy selvittävät mahdollisuuksia yhteisen ICMT (Information, Communications and Medical Technology) -yhtiön perustamiseksi.

Maakuntauudistus asettaa kovia tavoitteita ja muutospaineita tulevien maakuntien ICT-ratkaisuille. Pohjois-Pohjanmaan maakuntavalmistelussa on lähdetty hakemaan ylimaakunnallista yhteistyötä, jonka avulla voitaisiin muodostaa vahva toimija maakuntien toimintojen kehittämiseen sekä ICT-ratkaisujen järjestämiseen. 

Suunnitteilla oleva yhtiö tulisi tarjoamaan julkishallinnolle ja julkishallinnon alaisille toimijoille ICMT-palveluita Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntien alueella. Yhtiö mahdollistaisi myös kyseisten maakuntien alueella toimivien kuntien ICMT-palveluiden tarjonnan.

Istekin hankepäällikkö Jaakko Matinlompolon mukaan selvitystyö yhtiön perustamisesta valmistuu keväällä. Työn alla on palvelutarpeiden selvittäminen sekä konserni- ja yhtiörakenne. Osapuolet tekevät päätöksen mahdollisesta yhtiön perustamisesta ennen kesää. Maakuntien lisäksi yhtiöön voitaisiin ottaa osakkaiksi myös muita julkishallinnon toimijoita.

Osaamista ja kilpailukykyä Pohjois-Suomeen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja Veijo Romppainen pitää tärkeänä, että selvityksen tavoitteena oleva vahva pohjoissuomalainen ICMT-yhtiö toisi alueelle osaamista, kilpailukykyä sekä kehittämisresurssia siinä määrin, että siitä hyötyisivät kaikki mukana olevat maakunnat.

"Olemme kaikki erityisen hyvässä asemassa tulevaisuuden ICT-tuotannon, digipalveluiden, hyvinvointi- ja terveysteknologian sekä potilastietojärjestelmien kehittämisessä, mikäli selvityksen tuloksena päästään rakentamaan yhtiötä Pohjois-Suomeen", Romppainen arvioi.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen ICT-vastuuvalmistelija Juhani Heikka puolestaan arvioi ICT-valmistelun keskeisiksi tavoitteiksi kunnista ja kuntayhtymistä siirtyvien potilas- ja asiakastietojärjestelmien yhtenäistämisen eheäksi kokonaisuudeksi, jonka avulla alueella oleva sote-ICT-osaaminen kytkettäisiin kansallisiin digitalisaatiotalkoisiin.

"Selvityksessä mukana olevat osapuolet jakavat samat tavoitteet. Näen, että kumppanoituminen edistää myös kansallista vaikuttavuutta maakuntauudistuksen onnistumisen näkökulmasta", Heikka toteaa.

LapIT Oy:n toimitusjohtaja Juhani Jutilan mukaan ICT-palveluissa on menossa vahva valtakunnallinen keskittämistrendi. Tekemällä tiivistä yhteistyötä Pohjois-Suomen tasolla koko alueen painoarvo nousee ja myös Lapin erityistarpeet ja toimintaresurssit tulevat varmimmin huomioitua.

"Uskon, että selvityksessä päästään toimintamalliin, jossa myös kuntasektori hyötyisi volyymieduista ja laajemmista kehitysresursseista. Haluamme olla aktiivisena osapuolena vaikuttamassa siihen, miten maakuntien ja kuntien ICT-palveluja jatkossa järjestetään", Jutila visioi.

Istekin toimitusjohtaja Jukka Markkanen näkee, että pohjoisen alueen yhteisellä ICMT-palvelukeskuksella tultaisiin saavuttamaan monia hyötyjä, kuten ketterät alueelliset palvelut ja niiden kehitys. Lisäksi keskitetty palvelukeskus alentaisi kustannuksia, kun palveluita pystytään tuottamaan tehokkaasti ja laajentamaan eri toimijoille.

"Istekillä on kyvykkyys alueellisten palveluiden kehittämiseen ja siihen sopivat toimintamallit", Markkanen toteaa.

 

 

Lisätietoja:

 

Veijo Romppainen

Tietohallintojohtaja

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri

Matkapuh. 040 581 4903

veijo.romppainen@ppshp.fi

 

Juhani Heikka

ICT-vastuuvalmistelija

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Matkapuh. 040 685 4041

juhani.heikka@popmaakunta.fi

 

Jukka Markkanen

Toimitusjohtaja

Istekki Oy

Matkapuh. 044 434 1144

jukka.markkanen@istekki.fi

 

Juhani Jutila

Toimitusjohtaja

LapIT Oy

Matkapuh. 040 545 5238

juhani.jutila@lapit.fi