Ajankohtaista

25.01.2018

Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmän kokoustiedote 25.1.2018

Maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmä piti kokouksensa tänään Oulussa. Kokouksen aluksi muutosjohtaja Marjukka Manninen kertoi kuulumiset muutosjohtajakokouksesta. Aikaisemmin ilmoitettu aikataulu pitänee paikkaansa. Nyt on käynnistynyt eri teemojen simuloinnit. Ensimmäinen paikallinen tilaisuus pidettiin viime viikolla maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

Sote-vastuuvalmistelija Sirkku Pikkujämsä kertoi valinnanvapausluonnoksesta. Valinnanvapauden pilotointi on siirtynyt, mutta hakulomakkeet on saatavilla tammikuun aikana. Pilottia tulee hakea maaliskuun puoliväliin mennessä ja pilotit on tarkoitus käynnistää loppuvuoden aikana. Pohjois-Pohjanmaalla valmistellaan asiakasseteliä ja henkilökohtaista budjettia koskevaa pilottia.  Valmisteluresurssia tarvitaan lisää ja suurelta osin määräaikaisella kutsumenettelyllä kevään 2018 aikana, kertoi Pikkujämsä.

Sosiaali- ja terveysministeriöstä saadun tuoreen tiedon mukaan sote-koordinaattorin rekrytointiin on myönnetty valtionavustusta vuosille 2018–2019. Tilannekatsauksen päätti maakuntajohtaja Pauli Harju toteamalla, että mennään strategia edellä konsernin rakentamiseen.

Talous- ja henkilöstöhallinnon osalta neuvottelut Monetra Oy:n jatkuvat

Maakunta- ja sote-uudistusta koskevasta hallituksen esityksestä poistetaan Hetli Oy:ta koskeva sääntely ja maakuntauudistuksen reformiministeriryhmä puolsi myös yhtiön lakkauttamiseen liittyvien toimenpiteiden käynnistämistä. Hetli Oy:n on ollut tarkoitus vastata tulevien maakuntien palkka-, henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävistä. Vastaavat muutokset tehdään myös muihin valmistelussa oleviin maakunta- ja sote-uudistusta koskeviin hallituksen esityksiin. Päätöksen myötä talous- ja henkilöstöhallinnon tehokkuutta koskevien tavoitteiden saavuttaminen on ensi sijassa tulevien maakuntien vastuulla.

Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämistä on valmisteltu valtakunnallisen palvelukeskuksen ohjeistuksen ja muodostettavan Hetli-konsortion pohjalta. Reformiministeriryhmän linjausten jälkeen aiempi kaikkia maakuntia koskeva ohjeistus kumoutuu ja maakuntavalmistelussa tulee aloittaa perustettavan maakunnan talous- ja henkilöstöasioiden valmistelu ja päätöksenteko kokonaan uudestaan. Maakunnan tulee järjestää talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut omista lähtökohdistaan parhaaksi katsomallaan tavalla.  

Johtoryhmä päätti, että maakuntavalmistelu käynnistää neuvottelut Monetra Oy:n osalta. Neuvottelut käydään yhdessä niiden maakuntien kanssa, jotka mahdollisesti ovat valitsemassa Monetra Oy:n palveluntuottajaksi. Neuvottelut käynnistetään mahdollisimman pian. Valtakunnallisen Hetli-konsortion muodostamiseen tähdännyt talous- ja henkilöstöhallinnon projekti keskeytetään. Valtakunnallisesti Hetli-konsernille Pohjois-Pohjanmaan osalta kuuluneet selvitys- ja neuvottelutehtävät siirtävät maakunnassa erikseen nimettävälle työryhmälle. Muutosjohtaja Manninen painotti, että kokonaisaikataulua ei saa vaarantaa.

Maakuntauudistuksen ICT-valmistelu etenee

Pohjois-Pohjanmaan (POP) maakuntauudistuksen ICT-valmistelu käynnistyi loppuvuodesta 2016. Ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin eri osa-alueiden nykytila. POP ICT-valmistelutyötä on tehty alueen organisaatioiden omana työnä sekä valtiovarainministeriön Pohjois-Pohjanmaan liitolle myöntämällä ICT-valmistelun tukirahoituksella. Pohjois-Pohjanmaan liitto maakuntauudistuksen vastuuorganisaationa on myönnetyllä tukirahoituksella rekrytoinut useita koko- ja osa-aikaisia asiantuntijoita sisäisesti kunnista ja kuntayhtymistä. Edellä mainittuihin tukirahoituksiin on sisällytetty maakuntavalmistelussa tarvittavia asiantuntijapalveluostoja.

POP ICT-valmistelussa on nyt siirrytty suunnitteluvaiheeseen, jossa asiantuntijatyön tarpeet kasvavat merkittävästi, mm. sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien muutosta koskevan toimintasuunnitelman laatiminen, laajan toimijaverkoston koordinointi sekä eri osa-alueiden asiantuntijatehtävät.

Kuntien Tiera Oy:n ja POP ICT-valmistelun yhteistyön käynnistämiseksi on valmisteltu Tieran ja Pohjois-Pohjanmaan liiton välistä puitesopimusta, jossa sovitaan menettelytavat erillisillä toimeksiannoilla tapahtuvasta asiantuntijatöiden tilaamisesta ja toteuttamisesta. Pohjois-Pohjanmaan liitto on yksi Kuntien Tiera Oy:n omistajista.

Tieran kautta on mahdollista osaltaan varmistaa ICT-muutoksen jatkovalmistelussa tarvittavien asiantuntijaresurssien saatavuus sekä ICT-hankintojen laadukas toteuttaminen. Maakuntauudistuksen johtoryhmä hyväksyi esitetyn etenemisen ja totesi, että Pohjois-Pohjanmaan liitto laatii tarvittavan puitesopimuksen Kuntien Tiera Oy:n kanssa.

Johtoryhmän seuraava kokous pidetään 22.2.2018.

Asialista liitteineen on nähtävillä maakuntauudistuksen nettisivuilla.

Lisätiedot:

Johtoryhmän puheenjohtaja, maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152, etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi

Muutosjohtaja Marjukka Manninen, p. 050 390 0066, etunimi.sukunimi@popmaakunta.fi