Ajankohtaista

07.02.2018

Henkilöstö- ja taloustyöryhmän kokoustiedote 7.2.2018

Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen henkilöstö- ja taloustyöryhmä kokoontui Oulussa 7.2.2018.

Kokouksen aluksi projektipäälliköt Kimmo Hinno ja Johanna Kiiskilä kertoivat valmistelun ajankohtaisista asioista. Uudistuksen valtakunnallinen aikataulu pitää, ja näillä näkymin lait vahvistetaan kesäkuussa 2018. Valmistelussa viedään parhaillaan eteenpäin isoja kokonaisuuksia, muun muassa konsernirakennetta. Tämä tarkoittaa, että valmistelun eri toimielinten, esimerkiksi poliittisen seurantaryhmän ja laajan seurantaryhmän tukea valmistelulle tarvitaan. Konsernirakenteen osalta keskustelussa on, mitä toimintoja sijoittuu tuotannon ja mitä taas järjestäjän puolelle. Varmuutta esimerkiksi siitä, kuinka monta liikelaitosta tai yhtiötä tulee olemaan, ei vielä ole.  Konsernirakenne tuodaan laajempaan keskusteluun, kun se on ensin käsitelty valmistelun eri toimielimissä.

Valmistelun työsuunnitelmaa on alkuvuoden aikana työstetty eteenpäin, ja tehtäväkokonaisuuksia ja niiden vastuutahoja on käyty läpi. Valmistelun edetessä myös tulevat rekrytointitarpeet hahmottuvat.

Pohjois-Pohjanmaalla järjestetään kevään aikana kuntakierros, jonka teemana ovat erityisesti tukipalvelut. Kierroksen tavoitteena on selvittää, miten alueen eri organisaatioissa on valmistauduttu tukitoimintojen siirtämiseen. Kierroksen aikana käydään läpi muun muassa talous- ja henkilöstöhallinnon, tilojen ja kiinteistöjen sekä ateria- ja puhtauspalveluiden sekä ICT-palveluiden tilannetta.

POP muutoksen tuki -hanke tukee esimiehiä ja henkilöstöä muutostilanteessa

Pohjois-Pohjanmaalla toimii POP muutoksen tuki -hanke, jonka tavoitteena on tukea maakunta- ja sote-uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden esimiehiä ja henkilöstöä muutoksessa. Hankkeessa järjestetään esimerkiksi koulutuksia muutoksen tueksi. Projektikoordinaattori Maria Puotiniemi esitteli hanketta.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Parhaillaan ollaan toteuttamassa muutostukiselvitystä, jossa kartoitetaan kyselyllä kaikkien organisaatioiden esimiesten kokemuksia ja näkemyksiä muutostukitarpeista.

Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä neuvotellaan

Pohjois-Pohjanmaalla on valmisteltu talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämistä valtakunnallisen Hetli-konsortion pohjalta. Reformiministeriryhmä linjasi tammikuussa, että Hetli Oy:ta koskeva sääntely poistetaan hallituksen esityksestä. Reformiministeriryhmä puolsi myös yhtiön lakkauttamiseen liittyvien toimenpiteiden käynnistämistä. Tästä johtuen talous- ja henkilöstöpalvelujen tuottamista on jouduttu Pohjois-Pohjanmaalla tarkastelemaan uudelleen. Maakunnan tulee järjestää palvelut omista lähtökohdistaan parhaaksi katsomallaan tavalla.

Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmä linjasi 25.1., että maakuntavalmistelu käynnistää neuvottelut Monetra Oy:n osalta yhdessä muiden maakuntien kanssa, jotka ovat valitsemassa Monetra Oy:n palveluntuottajaksi. Neuvottelut käynnistetään mahdollisimman pian. Valtakunnallisen Hetli-konsortion muodostamiseen tähdännyt projekti keskeytetään. Personec-osaprojektin osalta selvitystyötä jatketaan, mutta rahaa sitovia päätöksiä ei voida tehdä rahoituksen ollessa auki.

Lisäksi kokouksessa keskusteltiin maakuntavalmistelun sote-toimijoiden controller-verkoston luomisesta, valmisteluhenkilöstön rekrytoinneista sekä HR-valmistelun tueksi perustettavien valtakunnallisten työryhmien perustamisesta.

 

Lisätiedot:

Talouden vastuuvalmistelija Jarkko Raatikainen p. 0400 154 743, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@popmaakunta.fi

Henkilöstöasioiden vastuuvalmistelija Juha Jääskeläinen p. 0400 688 270, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@popmaakunta.fi