Ajankohtaista

23.02.2018

Maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmässä keskustelua konsernisuunnitelmista ja valinnanvapauspilotista

Maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmä kokoontui 22.2. Oulussa.  Kokouksen alkuun kuultiin tilannekatsaus I&O-kärkihankkeesta. Kokouksessa käytiin keskustelua myös maakunnan konsernirakenteen suunnittelusta. Keskustelusta saatiin eväitä jatkotyöstöön, linjauksia tehdään seuraavissa kokouksissa.

Valinnanvapauspilotin avustushakemus tulee jättää ministeriöön 15.3. Tavoitteena on saada pilotit starttaamaan 1.7. alkaen, edellyttäen että valinnanvapauslaki hyväksytään eduskunnassa. Pilotin aikana osallistuvilta tahoilta ei vaadita omarahoitusosuutta, mutta joitain ehtoja on vielä auki koskien muun muassa pilotissa toteutettavien palveluiden rahoitusta.  STM:n pilottihankkeen kokonaisuutta varten valtio on varannut vuoden 2018 talousarvioissa 100 milj. euroa. Pohjois-Pohjanmaan pilotin kärkiä ovat mm. asiakasosallisuus palvelusuunnittelussa ja -muotoilussa, asiakkaiden tiedontarpeisiin vastaaminen monikanavaisesti, asiakas- ja potilasjärjestöjen roolin hyödyntäminen asiakkaiden informoinnissa sekä asiakkaiden ohjaaminen matalan kynnyksen toimintaan. Pilotissa kehitetään henkilökohtaisen budjettiin ja asiakasseteliin liittyvien toimien lisäksi uudenlaista kumppanuutta yritystoiminnan, järjestöjen, asiakkaiden ja julkisen toimijoiden kesken. Laajamuotoinen asiakaspilotointi suunnitellaan tehtäväksi Kuusamossa, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä ja Oulussa.

Johtoryhmä sai tilannekatsauksen Pohjois-Pohjanmaan tietoliikennepalveluiden yhteishankinnasta. Tavoitteena on muodostaa Pohjois-Pohjanmaan alueen kattava tietoliikenneratkaisu, jota kuntatoimijat ja tuleva maakunta voivat hyödyntää. Yhtenäinen tietoliikenneratkaisu helpottaa siirtymää kunnista ja kuntayhtymistä maakuntaan. Maakunnan verkon rakentaminen on aloitettava syksyllä 2018.

Henkilöstö- ja taloushallinnan osalta on käyty keskusteluja Monetra Oy:n kanssa. Asian valmistelutoimielimen on tehtävä sopimus talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien käyttöönottoprojektista kesällä 2018. Sopimukset tehdään määräaikaiseksi ja ne ovat voimassa korkeintaan 2020 loppuun saakka. Tavoitteena on saada kustannustehokkaat, laadukkaat palvelut ja uudenaikaiset, käytettävyydeltään hyvät järjestelmät. Muutoksista huolimatta toiminnan tulee jatkua häiriöttömästi.

Johtoryhmän seuraava kokous pidetään 22.3.2018.

Asialista liitteineen on nähtävillä Popmaakunta.fi sivuilla

Kysymyksiä ja kommentteja voi lähettää etusivulta löytyvän lomakkeen kautta.

Lisätiedot:

Johtoryhmän puheenjohtaja, maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152, etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi

Muutosjohtaja Marjukka Manninen, p. 050 390 0066, etunimi.sukunimi@popmaakunta.fi