Ajankohtaista

28.02.2018

Poliittisen seurantaryhmän kokoustiedote 27.2.2018

Pohjois-Pohjamaan maakunta- ja sote-valmistelun poliittinen seurantaryhmä kokoontui 27.2. Kokoonpanolle esiteltiin alueelle haettavaa valinnanvapauden pilottia ja maakunnan konsernirakenteen kehittämistä. Poliittinen seurantaryhmä toimii maakuntauudistuksen valmistelun 'selkänojana' linjaten ja ohjaten valmistelutyötä.

Maakunnan konsernirakenteen valmistelu vauhdissa

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakonsernin poliittisen johtamisen rakennetta on käsitelty uudistuksen johtoryhmässä 22.2. ja poliittisessa seurantaryhmässä 27.2.

Tulevan maakunnan poliittiseen johtamisrakenteeseen tulee maakuntavaltuusto (79 valtuutettua), maakuntahallitus ja tarkastuslautakunta. Lisäksi keskustelussa nousi esiin muiden toimielimien tarve, kuten lautakunnat ja valiokunnat tai niiden sekamalli. Valiokunnat olisivat suoraan valtuuston alaisia, kun perinteiset lautakunnan ovat hallituksen alaisia. Valiokunnissa olisi valtuutettuja, lautakunnassa mahdollisesti myös muita luottamushenkilöitä.

Lokakuun vaaleilla valittava maakuntavaltuusto päättää suoraan lainsäädännöstä tulevaista asioista, järjestämisvastuun toteuttamisen periaatteista ja oman tuotannon organisoinnista.

'Organisaation iso kuva olisi hyvä lyödä kiinni ennen kesälomia, jotta on valmis maakuntavaltuuston päätettäväksi tammikuun alussa', toteaa poliittisessa seurantaryhmässä asiaa esitellyt Jouko Luukkonen.

 

Konsernisuunnittelun eteneminen

Pohjois-Pohjanmaan maakuntavalmistelun väliaikainen valmistelutoimielin linjaa valmistelun etenemissuunnan. Lopullinen päätös rakenteesta tehdään maakuntavaltuustossa alkuvuodesta 2019, mutta valmistelua tehdään jo ennen sitä, jotta muu organisaatiovalmistelu pystytään toteuttamaan hallitusti ja tehokkaasti.

Asian käsittely jatkuu 22.3. maakuntauudistuksen johtoryhmän ja poliittisen seurantaryhmän yhteiskokouksessa.

Vuosi 2019 tarvitaan organisaation rakentamiseen.

'Hyvissä ajoin ennen muutoksen toteutumista jokaisen työntekijän tulee tietää ja osata kertoa missä tehtävässä ja missä organisaatiossa työskentelee', Jouko Luukkonen painottaa.

Asian eteneminen edellyttää lakien päätöksiä eduskunnassa kesäkuussa 2018.

 

 

Lisätietoja:

Kyösti Oikarinen, poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja, p. 0500 681 089

Muutosjohtaja Marjukka Manninen, p. 050 390 0066, etunimi.sukunimi@popmaakunta.fi