Ajankohtaista

01.03.2018

Elinkeino ja työllisyys sekä aluekehittäminen ja rahoitus -työryhmän kokoustiedote 27.2.

Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen elinkeino ja työllisyys sekä aluekehittäminen ja rahoitus -työryhmä kokoontui 27.2. Työryhmä muodostaa uusia alatyöryhmiä muun muassa kuvaamaan aluekehitystyötä ja siihen sisältyviä rahoitus- ja ohjelmatoimintoja sekä maakunnan kulttuuripalveluja.  Ajankohtaista on myös ratkaisukeskeisten yrityspalvelujen ja kasvupalvelupilotin valmistelu.

Hallitusryhmät sopivat maakuntauudistukseen liittyvästä alueiden kehittämis- ja kasvupalvelulaista 12.1. Laista on määrä tehdä esitys eduskunnalle huhtikuussa. Sen jälkeen substanssilait, kuten rekrytointi- ja osaamispalvelulaki, tulee eduskunnan hyväksyttäväksi.

TEM järjestää kansallisesti kuusi keskustelutilaisuutta kasvupalvelun keskeisistä kysymyksistä. Tilaisuuteen kutsutaan maakuntatoimijat, kunnat, palveluntuottajat ja muita sidosryhmiä. Tilaisuuksien tarkoituksena on yhteisen ymmärryksen luominen ennen kasvupalvelulain eduskuntakäsittelyä. Pohjois-Suomen aluetilaisuus järjestetään 13.3. Lapin ELY-keskuksen koordinoimana. Tilaisuuteen voi osallistua Rovaniemellä ja Oulusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen etäkatsomosta.

Työryhmälle esiteltiin kasvupalveluiden tuottamiseen liittyvää järjestäjä- ja tuottajamallia sekä allianssimallia. Kasvupalveluallianssia voidaan hyödyntää yhdistämään maakunnan kasvupalvelujen ja kuntien elinvoimapalvelujen tavoitteita ja resursseja. Malli on tilaajien ja tuottajien yhteistoimintamalli, joka perustuu yhteisiin tavoitteisiin, keskinäiseen luottamukseen, avoimuuteen ja toimeenpanon hankkeistamiseen. Järjestämisvastuuta ei siirretä, vaan se säilyy maakunnalla. Allianssimallin taustalla on ajatus, että kun samaa tavoittelevat toimijat yhdistävät toimintansa, saadaan tuotettua parempia palveluita.

Kasvupalvelupilottien valmistelu starttaa ja alatyöryhmiä perustetaan

Elinkeino ja työllisyys sekä aluekehittäminen ja rahoitus -työryhmä keskittyy lähiaikoina maakunnan aluekehitystyön, ohjelmatyön ja rahoitustoimintojen kuvaamiseen, sote-hyte-kasvupalvelut -yhteistyön konkretisoimiseen, kulttuuritehtävien kirkastamiseen, ratkaisukeskeisten yrityspalvelujen hahmottelemiseen, kuntaliittymäpintojen kirkastamiseen sekä järjestökentän aseman hahmottelemiseen.

Valmistelua tekemään perustetaan alatyöryhmiä (ohjelmat ja rahoitus, kulttuuripalvelut, ratkaisukeskeinen yrityspalvelu), joissa on osallistujia Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta ja TE-toimistosta sekä Pohjois-Pohjanmaan liitosta. Alatyöryhmät kutsuu tarvittaessa asiantuntijoita työnsä tueksi ja päättää itsenäisesti työskentelytavoistaan, kuten siitä, miten sidosryhmät osallistuvat suunnitteluun.

Yleisesti kasvupalveluvalmistelua tullaan kehittämään osallistavammaksi. Kuntien kanssa tullaan rakentamaan systemaattinen keskustelu- ja vuorovaikutusfoorumi. Myös kansalaisten ja yritysten osallistumista suunnitteluun lisätään.

Keskeistä ja tärkeässä roolissa tänä keväänä on kasvupalvelupilottien suunnittelu. TEM mahdollistaa loppuvuoden 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana alkavaksi kasvupalvelupilotteja, joissa synnytetään kokemuksia ja markkinoita sekä luodaan malleja maakunnille hyödynnettäviksi. Tarkoitus on suunnitella alueiden tarpeisiin ja tilanteisiin sopivia hankkeita, joilla otetaan ensimmäisiä askeleita kasvupalvelujen käyttöönottamiseksi.

Kuntien ja muiden sidosryhmien edustajia tullaan pian kutsumaan vuorovaikutustilaisuuteen Pohjois-Pohjanmaan pilotin osalta. Tavoitteena on, että kevään kuluessa valmistellaan pilotti ja käydään markkinavuoropuhelut. Tavoitteena on maakunnallinen pilotti.

Lisäksi kasvupalveluiden alueelliseen valmisteluun saadaan resursseja: projektipäällikkö valitaan ensi kuussa.

 

Työryhmän seuraava kokous pidetään 8.5. klo 13 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa.

 

Lisätiedot:
Työryhmän puheenjohtaja Petri Keränen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 026 727