Ajankohtaista

02.03.2018

Aluekehittämiskeskusteluja simuloitiin Pohjois-Pohjanmaan osalta

Aluekehittämiskeskustelu on uusi valtion ja maakuntien yhteistyön edistämiseksi kehitetty toimintatapa, jossa valtio ja maakunta käsittelevät yhdessä aluekehityksen tilannetta, tavoitteita ja toimenpiteitä.

Kyseessä on maakunnan ja valtion aluekehittämisen kokonaisuutta yhteen sovittava prosessi: keskustelut tiivistävät valtion ja maakuntien yhteistyötä sekä ministeriöiden välistä yhteistyötä. Tavoitteena on muodostaa osapuolten yhteinen näkemys ja tahtotila aluekehittämisestä.

Keskustelut tullaan käymään vuosittain loppuvuodesta, jolloin prosessin lopputulokset ovat osapuolten hyödynnettävissä julkisen talouden valmistelussa sekä maakuntalain 13 § mukaisissa neuvotteluissa taloudesta. Keskusteluja koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö, joka myös kutsuu muut ministeriöt mukaan. Tuleva maakunta kokoaa tarpeet ja priorisoi ne keskusteluja varten.  

Pohjois-Pohjanmaan harjoituskierros järjestettiin 31.1.2018. Simuloinnin tavoitteena oli testata valtion ja maakuntien välistä neuvottelumenettelyä. Maakunnan liitto aluekehittämisestä vastaavana viranomaisena koordinoi maakunnan toimijoiden valmistautumista keskusteluun. Keskustelujen pohjana käytettiin aluekehittämisen tilannekuvaa.


Keskusteluagenda muodostui Pohjois-Pohjanmaalla seuraavista teemoista:


Osaavat nuoret maakunnan kestävän kasvun tekijöinä ja työvoimana

  • Koulutuspaikat korkeakouluissa ja ammatillisella 2. asteella nuorisoikäluokan tarpeiden mukaisesti
  • Työvoiman liikkumisen mahdollisuus
  • Työvoimakoulutuksen uusi toimintamalli, kasvupalvelukoulutusten suunnittelu
  • Väestön hyvinvointi- ja osaamiserot, jotka vaikuttavat työvoiman saatavuuteen; erityiskohteena nuoret ja maahanmuuttajat

Kestävän kasvun edistäjät: ICT, sosiaali- ja terveysalan digitalisaatio, luovat alat, puhtaat ratkaisut

  • Oulun positiivinen ICT-toimialakehitys
  • Oulun vahvuuksien hyödyntäminen kansallisessa sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä
  • Luovien alojen nousu; nuoret osaajat
  • Puhtaat ratkaisut

Saavutettavuutta sähköisillä palveluilla ja maakuntien yhteistyöllä

  • Sähköiset palvelut; laajakaista-asiat / digitaalisen infrastruktuurin strategia
  • Oulun vesihuolto osana saavutettavaa kaupunki-infraa


Simulaatioon osallistuivat Pohjois-Pohjanmaan osalta Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntajohtaja Pauli Harju ja kehittämispäällikkö Päivi Keisanen, Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Matti Räinä, Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston johtaja Maire Mäki, OSEKK:n yhtymähallituksen puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie sekä maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Matias Ojalehto. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman työ- ja elinkeinoministeriöstä.


Lisätiedot ja raportit:

https://www.popmaakunta.fi/download/5556/liite_2_pohjois-pohjanmaan_laadullinen_tilannekuvapdf/pdf
https://www.popmaakunta.fi/download/5555/visualisoinnitmaarallinentilannekuvaponto131217pdf/pdf

Maakuntajohtaja Pauli Harju, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 0400 389 152,
pauli.harju(at)pohjois-pohjanmaa.fi
Kehittämispäällikkö Päivi Keisanen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 050 431 0605, paivi.keisanen(at)pohjois-pohjanmaa.fi