Ajankohtaista

08.03.2018

Millainen on sinun arkesi maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen? Tutustu Omamaakunta.fi-sivustoon

Uusi, kaikille maakuntien asukkaille suunnattu Omamaakunta.fi-sivusto on avattu 8. maaliskuuta. Sivusto kertoo maakunta- ja sote-uudistuksesta arjen kautta.

Maakunta- ja sote-uudistuksen viestintä on tähän asti suunnattu vahvasti valmistelijoille ja asiantuntijoille. Painopiste viestinnässä muuttuu nyt, kun asukkaille suunnattu Maakunta tutuksi -viestintäkampanja käynnistyy. Asukkaille suunnattua viestintää toteutetaan tästä eteenpäin.

Omamaakunta.fi-sivusto on osa tätä kampanjaa. Sivusto tarjoaa kattavaa ja ajankohtaista tietoa maakunta- ja sote-uudistuksesta kohderyhmälähtöisellä tavalla, esimerkiksi opiskelijan, perheellisen tai ikääntyvän näkökulmasta. Maakuntien erilaiset tehtävät, kuten kasvupalvelut, pelastustoimi, sosiaali- ja terveyspalvelut tai maaseudun kehittäminen, tuodaan ihmistä lähelle arjen esimerkkien avulla.

Sivusto on kolmikielinen – suomi, ruotsi ja englanti – ja sivustolle on tarkoitus lisätä lähiaikoina vielä viittoma- ja saamenkielisiä sisältöjä. Sivustoja päivitetään aktiivisesti maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvillä asiakokonaisuuksilla.

”Sisällöt on laadittu yhteistyössä eri hallinnonalojen välillä ja työskentely yhtenäisen valtioneuvoston periaatteiden mukaisesti on toiminut hyvin”, toteaa Thomas Sund, joka koordinoi maakunta- ja sote-uudistuksen valtakunnallista viestintää.”

Tutustu sivustoon osoitteessa www.omamaakunta.fi.