Ajankohtaista

14.03.2018

Pohjois-Pohjanmaalle haetaan valinnanvapauspilottia

Pohjois-Pohjanmaalla valmistaudutaan kokeilemaan uuden valinnanvapauslain mukaisia tapoja järjestää asiakkaille sosiaali- ja terveyspalveluita asiakassetelillä ja henkilökohtaisella budjetilla. Pilotit voisivat alkaa 1.7.2018, jos parhaillaan eduskunnan käsittelyssä oleva laki tulee kesäkuussa voimaan. Asiakkaiden arjessa uudet palvelut alkaisivat näkyä alkuvuodesta 2019.

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää pilotointiin avustusta valtakunnallisesti yhteensä 100 miljoonaa euroa. Valtionavustuksen hakuaika päättyy 15.3. Pohjois-Pohjanmaalla pilottihanketta hallinnoi Oulun kaupunki, jonka hyvinvointilautakunta suhtautui myönteisesti valtionavustukseen 13.3. kokouksessaan. Pohjois-Pohjanmaan hankkeen kustannukset ovat arviolta 8,3 miljoonaa euroa. Päätöstä rahoituksesta odotetaan ministeriöltä 30.4.2018 mennessä.

Koko maakunta mukana uusien palvelujen kehittämisessä

Kaikki Pohjois-Pohjanmaan kunnat ja kuntayhtymät ovat jollain tavalla kokeilussa mukana. Laajamuotoisin asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin kokeilu toteutetaan Oulussa ja Kuusamossa sekä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella. Pienimuotoisemmin palveluja kokeillaan Selänteessä, Kalliossa, Oulunkaarella sekä Haapavedellä, Kempeleessä, Muhoksella, Oulaisissa, Pyhännällä ja Taivalkoskella.

Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen projektipäällikkö Sirkka-Liisa Ollin mukaan kaikki kunnat ovat sitoutuneet pilotointiin niin sanotulla yhteiskehittämisen tasolla. ”Nekin kunnat, joissa ei tehdä varsinaista asiakaspilotointia, ovat mukana palvelujen kehittämisessä”. Pilotin aikana luodaan maakunnalle uusien sote-palveluiden toimintamallit, niin että palvelut voidaan ottaa käyttöön maakunnan aloittaessa. Pilotteihin osallistuminen on asiakkaalle vapaaehtoista.

Kotihoitoa, kuljetuspalveluja, kuntoutusta

Asiakassetelipilotissa asiakas voi hankkia sosiaali- ja terveyspalveluita haluamaltaan palveluntuottajalta maksusitoumuksella, joka myönnetään henkilön palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Pohjois-Pohjanmaalla asiakassetelin voi saada sosiaalisen kuntoutuksen palveluihin, kotihoitoon, asumispalveluihin, vammaisten henkilöiden työtoimintaan tai lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviin yksittäisiin vastaanottokäynteihin.

Henkilökohtainen budjetti on jatkuvaa apua tarvitseville vanhuksille, vammaisille ja kehitysvammaisille suunnattu maksusitoumus, jolla korvataan asiakkaan palvelun kustannukset määrättyyn arvoon saakka. Budjetilla saatavia palveluja ei määritellä ennakkoon, vaan niiden lähtökohtana ovat aina asiakkaan henkilökohtaiset tarpeet.