Ajankohtaista

23.03.2018

Pohjois-Pohjanmaan maakuntavalmistelun ohjaavat valmisteluelimet koossa

Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen linjaavat toimielimet ovat kokoontuneet loppuviikon aikana. 22.3. torstaina kokoontui johtoryhmä ja poliittinen seurantaryhmä yhteiskokoukseen ja 23.3. kokoontui laaja seurantaryhmä. Kokousten esityslistat:

Johtoryhmän ja poliittisen seurantaryhmän yhteiskokous

Laajan seurantaryhmän kokous


Pohjois-Pohjanmaan maakunnan valmistelijat kiertävät tapaamassa alueen kuntien virkamiesjohtoa maalis-toukokuun ajan. Kierrosten tavoitteena on selvittää kuntien maakuntavalmius tukipalveluiden ja kiinteistöjen näkökulmasta. Seuraavaa vierailukierrosta suunnitellaan huhti-toukokuulle, jolloin tienpäällä ovat maakuntajohtaja, muutosjohtaja ja sote-vastuuvalmistelija. Tämä kierros on suunnattu päättäjille, ja kierros toteutetaan muutamien kuntien ryppäissä. Kierroksia jatketaan heti kesän jälkeen, jolloin järjestetään myös kaikille avoimia tilaisuuksia.

Henkilökunta on suuressa ja tärkeässä roolissa maakunta- ja sote-uudistuksen toteutumisessa. Henkilöstölle suunnitellaan viestintä- ja osallistumiskeinoja, kuten verkkokeskustelutilaisuuksia, joilla annetaan sijainnista riippumaton mahdollisuus osallistua kehittämiseen.  ”Ihmiset tekevät muutoksen, asenne ratkaisee”, totesi muutosjohtaja Marjukka Manninen.

Sote-vastuuvalmistelija Sirkku Pikkujämsä esitteli sote-valmistelun ajankohtaisia asioita ja sote-toiminnan alueellista simulointia. PoPSTer-hankkeen reseptit halutaan saada syvemmälle ja konkreettisemmalle tasolle, joten nyt valmistelussa edetään alueelliseen sote-toimintojen tarkasteluun. Suunnittelussa alueita on neljä: Rannikko, Jokilaaksot, Oulu ja ympäristö sekä Koillismaa. Alueiden tilannetta analysoidaan mm. väestön palvelutarpeen, palvelurakenteen, tuottamisen eri tapojen, tietojohtamisen ja talouden näkökulmista. Alueellisiin työryhmiin haetaan jäseniä alueen sote-organisaatioista, henkilöstöjärjestöistä, yrityksistä ja kansalaisjärjestöistä.

 

Konsernirakenne työryhmätyöskentelyssä

Tulevan maakunnan konsernirakenteen suunnittelu jatkuu. Tavoitteena on saada iso kuva valmiiksi ennen kesälomia, jotta maakuntavaltuusto voi päättää rakenteen tammikuussa. Vuosi 2019 tarvitaan maakunnan organisaation rakentamiseen.

Lakisääteiset poliittiset toimielimet ovat maakuntavaltuusto (79 valtuutettua), maakuntahallitus ja tarkastuslautakunta. Poliittisesti päätettäviä asioita ovat suoraan lainsäädännöstä tulevien asioiden lisäksi palveluiden järjestämiseen liittyvät asiat, kuten maakuntastrategia, palvelustrategia ja palvelulupaus. Poliittisesti päätetään myös palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden linjauksista, rahoituksen kohdentamisesta ja valinnanvapauteen liittyvät ratkaisut. Poliittisesti päätetään myös oman tuotannon organisoinnista.

Poliittiseen päätöksenteko-organisaatioon tarvitaan lakisääteisten toimielinten lisäksi muita toimielimiä, kuten perinteisiä lautakuntia tai valiokuntia, tai molempia, joista esityksissä käytettiin nimiä hybridi- tai mixed-mallit. Keskustelua käytiin eri vaihtoehdoista sekä niiden hyödyistä ja haasteista.

Valiokunnat olisivat suoraan valtuuston alaisia, kun perinteiset lautakunnat ovat hallituksen alaisia. Kokouksen esityksessä valiokuntia olisi neljä ja niissä olisi 13 jäsentä, jotka ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Valiokunnan rooli olisi käydä valmistelevaa ja ohjaavaa keskustelua oman tehtäväalansa merkittävistä asioista. Valiokunta ei tekisi päätöstä, mutta antaa ohjaavan lausunnon asiassa ennen kuin asiassa tehdään ehdotus hallitukselle. Sekamalleissa olisi näiden lisäksi lautakuntia, kuten elinvoima-, hyvinvointi- ja yksiöasiain lautakunnat.

Päätöksenteko-organisaation rinnalla toimii vaikuttamistoimielimiä, kuten maakunnan nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Vaikuttamistoimielimien jäsenet valitaan kunnissa toimivien vastaavien toimielinten jäsenistä siten, että kustakin valitaan vähintään yksi edustaja. Pakollisten toimielimien lisäksi voi tulla mm. romaniasiain neuvottelukunta, liikuntaneuvosto, etnisten suhteiden neuvottelukunta ja henkilöstöjärjestöjen yhteistoimintaelin.

Suunnittelua jatketaan ja käsitellään jälleen seuraavissa kokouksissa.

Kokouksissa esitelty materiaali konsernirakenteesta

 

Lisätiedot:

Poliittisen seurantaryhmän ja laajan seurantaryhmän puheenjohtaja Kyösti Oikarinen, p 0500 681 089

Johtoryhmän puheenjohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152

Muutosjohtaja Marjukka Manninen, p.  040 390 0066