Ajankohtaista

29.03.2018

Kyselyllä arvokasta tietoa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan esimiesten kokemista maakunta- ja sote-uudistuksen muutostukitarpeista

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan siirtyvien organisaatioiden esimiesten maakunta- ja sote-uudistukseen liittyviä muutostukitarpeita kartoitettiin helmikuun aikana kyselyn avulla. Esimiehiä haluttiin aidosti kuulla ja antaa heille mahdollisuus kertoa, mikä uudistuksessa mietityttää ja mihin he kaipaavat erityisesti tukea. Kyselyyn osallistui vajaa viisisataa esimiestä ja sanallista palautetta tuli runsaasti.

Kyselyn tuloksista kävi ilmi, että esimiehet kaipaavat tietoa maakunta- ja sote-uudistuksesta sekä siitä, minkälaisia vaikutuksia uudistuksella on heidän omaan organisaatioonsa ja työhönsä. Tämänhetkinen tietomäärä koettiin riittämättömäksi ja asioiden keskeneräisyys (mm. lakien vahvistamattomuus) vaikuttaa siihen, että esimiehet kokevat epävarmuutta tulevaisuudesta. Tämän vuoksi esimiehet myös ovat sitä mieltä, että eivät voi tiedottaa työntekijöitään tarvittavan kattavasti, eivätkä pysty suunnittelemaan muutoksen toteuttamista omassa yksikössään haluamallaan tavalla.

Esimiehet ovat avainasemassa onnistuneen muutoksen läpiviennissä, mutta kokevat tarvitsevansa siihen ylemmän johdon tuen, resursseja, muutosvalmennusta ja enemmän osallistumismahdollisuuksia. He toivovat selkeitä ohjeistuksia ja suuntaviivoja johdolta siitä, miten toiminta tulee muuttumaan ja mitä se tarkoittaa konkreettisesti. Muutosjohtamisen on oltava henkilöstöä osallistavaa ja innostavaa sekä työhyvinvointiin täytyy panostaa. Tulevaisuuden maakunnan tärkeinä kilpailuvaltteina nähdään hyvä johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö.

Maakunta- ja sote-uudistus aiheuttaa myös selkeitä uuden osaamisen tarpeita. Kyselyn tuloksien perusteella tarvitaan tukea muutosjohtamisen lisäksi mm. asiakaspalvelun kehittämiseen, digiosaamiseen, markkinointi- ja liiketalousosaamiseen, lainopilliseen osaamiseen sekä viestintään. Näihin edellä esitettyihin tuki- ja tiedontarpeisiin tullaankin Pohjois-Pohjanmaalla jatkossa vastaamaan mm. POP muutoksen tuki -hankkeen järjestämillä, henkilöstölle suunnatuilla säännöllisillä, videovälitteisillä kysely- ja keskustelutilaisuuksilla. Lisäksi järjestetään koulutuksia ja valmennuksia, joista tulee löytymään lisätietoa kevään aikana POPmaakunnan www-sivuilta osoitteesta: www.popmaakunta.fi/henkilöstölle/tapahtumat_ja_koulutukset.

 

Lisätiedot:

Projektikoordinaattori Maria Puotiniemi, p. 040 685 4049, etunimi.sukunimi@popmaakunta.fi

POP muutoksen tuki -hanke: https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/pop_muutoksen_tuki