Ajankohtaista

18.04.2018

Sote-valmistelun ajankohtaiskatsaus – sote-ryhmä kokoontui 12.4.

Sote-ryhmä koostuu Pohjois-Pohjanmaan sote-organisaatioiden johdosta.  Ryhmä käsitteli ajankohtaisia asioita ja pohti odotuksia alkavien alueellisten työryhmien työskentelylle.  

Kansallinen sote-uudistus on eduskuntakäsittelyssä. Maakuntien valmistelu etenee vauhdilla – kussakin maakunnassa hieman eri tavoin. POP-maakunnan valmistelussa ollaan edetty kärkijoukoissa järjestämisen sekä tietoon pohjautuvan valmistelun osalta. Maakunnan oman palvelutuotannon suunnittelussa on puolestaan kirittävää.

POP-maakunnan sote-valmistelussa edetään alueellisten sote-toimintojen simulointien kautta.  Maakunta on jaettu neljään alueeseen: Rannikkoon, Jokilaaksoihin, Ouluun ja ympäristöön sekä Koillismaahan. PoPSTer-hankkeessa tehtyjä selvityksiä ja linjauksia syvennetään ja konkretisoidaan eri näkökulmista ottaen huomioon alueiden erityispiirteet ja hyvät käytännöt sekä uudistumistarpeet. Samalla etsitään keinoja, miten väestön palvelutarpeet ja tulevan maakunnan käytettävissä olevat resurssit saadaan kohtaamaan alueilla. Aluetyöryhmät alaryhmineen aloittelevat juuri työtään. Aluetyöryhmien loppuraporttien tähdätään olevan valmiita syksyllä 2018. Sote-ryhmä ohjaa aluetyöryhmien työtä osaltaan.

Valinnanvapauspilottien rahoituspäätösten odotetaan tulevan ministeriöistä vappuun mennessä. POP-maakunta haki asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin pilottia ”Valitsemalla vaikutat POP-maakunnassa” -hankkeella.

Sote-ICT:n osalta käynnistymisvaiheessa tähdätään siihen, että maakunnassa on kolme asiakas- ja potilastietojärjestelmää: ESKO sekä terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden Effica/Lifecare. Erillisiä sote-ICT-hankintoja tai päivityksiä ei suositella, vaan kehotetaan kuntia ja kuntayhtymiä olemaan aina yhteydessä ICT-valmistelijoihin suunnitelmien yhteensopivuuden varmistamiseksi. ICT-valmistelua ja osin ehkä myös tietojärjestelmien hankintaa varten saadaan seuraava rahoituspäätös toukokuussa.

Maakunnan rahoituksen riittävyyttä on pyritty arvioimaan valtionvarainministeriön viimeisimmän rahoituslaskelman, VM:n koostaman maakunnan tilannekuvan ja POPmaakunnan muutoskustannusarvion kautta. Laskelmat ovat vielä alustavia arvioita ja niissä on monia epävarmuustekijöitä. VM:n rahoituslaskelmat perustuvat kuntien talousarvioiden 2018 ja taloussuunnitelmien 2019 tietoihin. Tulevan maakunnan ensimmäisten vuosien rahoituksen kannalta on tärkeää, että kuntien 2019 talousarvio olisi mahdollisimman realistinen. Väestön ikääntyminen ja palvelutarpeen kasvu vaativat POP-maakunnassa tulevaisuudessa merkittäviä päätöksiä ja toimenpiteitä, jotta tuleva rahoitus saadaan riittämään. Sote-kustannusten nousuvauhtia on saatava hillittyä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. POP-maakunnan osalta tilanne on kuitenkin palvelutarpeen, kustannusten ja rahoituksen osalta jonkin verran hallittavampi kuin joissakin muissa maakunnissa.