Ajankohtaista

14.05.2018

Elinkeino ja työllisyys sekä aluekehittäminen ja rahoitus -työryhmän kokoustiedote 8.5.

Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen elinkeino ja työllisyys sekä aluekehittäminen ja rahoitus -työryhmä kokoontui 8.5. Uudistuksen valtakunnallisessa tilanteessa on keskeistä aluekehittämisen ja kasvupalvelulain käsittely. Maakunnassa valmistellaan aluekehittämistehtävien kuvausta, sote- ja kasvupalvelut liittymäpintaa, kulttuuriasioita, kasvupalvelujen palveluprosesseja sekä tarkennetaan kuntien ja maakuntien tehtävien liittymäpintaa.

Hallituksen esitys HE 35/2018 eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista annettiin 5.4. Kasvupalvelulakiin liittyvät sisältölait, kuten laki rekrytointi- ja osaamispalveluista, tulevat eduskunnan käsittelyyn toukokuun jälkimmäisellä puoliskolla.  Jotta uudistus etenee aikataulussa, olisi myös sisältölait hyväksyttävä kesäkuussa.

Valtakunnallisesti merkittävässä roolissa on myös niin sanottujen kasvu-digi-palvelujen suunnittelu. Vimanan tytäryhtiönä suunniteltua Kasvudigi-yhtiö ei tule toteutumaan. Sen sijaan huhtikuussa työ- ja elinkeinoministeriö ilmoitti, että maakuntien yhteisiä tehtäviä tullaan järjestämään KEHA-keskuksesta kehitettävän kasvupalveluviraston kautta. Viraston tehtäviin tulisi digitaalisen palveluntuottamisen (kasvupalvelut) ohella myös maksatustehtäviä.

Pohjois-Pohjanmaalla uudistuksen kokonaisvalmistelu on kevään ajan keskittynyt pitkälti konsernirakenteen suunnitteluun. Järjestämis- ja tuottamistehtävien suhteen on syntymässä näkemys, miten eri organisaatioiden toiminnot jakautuvat. Järjestäminen tapahtuu maakuntavirastossa, tuottaminen liikelaitoksissa. Pääperiaatteena on, että asiakas asioi aina liikelaitoksessa. Virastoon tulee järjestämistoiminnot ja muu strateginen kehittäminen. Liikelaitosvaihtoehtoja on useampia, mistä ulkopuolinen konsultti tekee parhaillaan SWOT-analyysiä.

Maakuntastrategian ja palvelustrategiakokonaisuuden valmistelu on myös käynnistymässä, mikä keskeistä myös tulevien aluekehitystehtävien ja kasvupalvelujen suunnittelulle.


Kasvupalvelusuunnittelu on saanut uuden projektipäällikön

 

Mari Tuomikoski on aloittanut valmistelussa kasvupalvelujen projektipäällikkönä.


Kasvupalveluiden projektipäällikkönä on 1.5. aloittanut Mari Tuomikoski. Tuomikoski esitteli työsuunnitelmaluonnoksen sekä suunnittelun keskeisiä kysymyksiä. Kasvupalvelu-uudistuksen tavoitteeksi on tässä vaiheessa asetettu: 

  • Räätälöidyt ja helposti saavutettavat työnhakija- ja yrityspalvelut
  • Asiakaslähtöisyyden varmistaminen
  • Palveluita tarjotaan asiakasperiaatteet huomioiden digitaalisesti ja lähipalveluna koko maakunnan alueella
  • Hankinnoilla tuetaan palveluinnovaatioita
  • Osa hankinnoista tuotetaan kumppanuussopimuksilla
  • Asiakkaat voivat valita tilanteeseen sopivan palveluntuottajan.


Maakunnan ja kuntien vuorovaikutus aluekehittämis- ja kasvupalvelutehtävissä

Alueellisessa valmistelussa on seuraavaksi tärkeä suunnitella aluekehittämisen vuorovaikutusmallit. Kasvupalveluiden osalta on kriittistä, miten rajapinnat kuntien kanssa jatkossa suunnitellaan. Kokouksessa käytiin läpi työvoima- ja yrityspalveluiden toteuttamista kunnissa. Palvelut ja tehtävät ovat kunnissa erilaisilla resursseilla ja eri tavoin hoidettu, esimerkiksi säätiön, elinkeinotoimen tai liikelaitoksen toimesta. Tämä tuo oman haasteen yhteistyömallien ja vuorovaikutusrajapintojen kehittämiseen.

Kokouksessa kuntien edustajat esittivät toiveita yhteistyötavoista. Työryhmän puheenjohtaja Petri Keränen ja kasvupalveluiden projektipäällikkö Mari Tuomikoski lähestyvät kuntia, millaisella työsuunnitelmalla ja työtavoilla edetään jatkossa.


Kasvupalvelupilotit valitaan toukokuussa

Pilotointia koskevat lait ovat parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan toukokuu menee pilottien valinnan kanssa. Kun ilmoitus valituista piloteista saadaan, alkaa jatkotyöstö sekä nimetään ohjaus- ja kehittämisryhmät.

Työryhmän alatyöryhmien (aluekehittäminen, kulttuuripalvelut) keskeiset johtopäätökset tullaan esittämään kesäkuun kokouksessa, joka pidetään 14.6. klo 13-15 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa.

Lisätiedot:
Työryhmän puheenjohtaja Petri Keränen, puh. 0295 026 727